Saldering vanaf 2020 – er is nieuws

Eindelijk is daar nieuws over de saldering zoals deze vorm gaat krijgen vanaf 2020. Alles werd in een brief van 15-6 aan de kamer geschreven door Minister Wiebes. We wisten het allemaal al een beetje toen het Rregeerakkoord verscheen. Hierin werd gesproken over een terugleversubsidie die de plek in zou nemen van het salderen. Daar begint nu meer gestalte in te komen. In de brief staat omschreven wat de contouren van de terugleversubsidie worden – de opvolger van de saldering vanaf 2020. Daarnaast wordt beschreven wat het voorgenomen beleid wordt ten behoeve van de ondersteuning van energiecoöperaties, waaronder de toekomst van de postcoderoosregeling en een eventuele tegemoetkoming in de aanloopkosten. Tot slot worden mogelijkheden voor verbeteringen van de SDE+ besproken, vooral voor met zonne-energie opgewekte elektriciteit. Ik beperk mij in deze blog tot de uitwerking van het nieuwe beleid op de salderingswetgeving voor consumenten voor saldering vanaf 2020.

Hoe zit dat in elkaar?

De huidige salderingsregeling is voor burgers en bedrijven een aantrekkelijk instrument voor het stimuleren van hernieuwbare elektriciteitsproductie, meestal met behulp van zonnepanelen. De reden hiervoor is dat de regeling de terugverdientijd van de investering verlaagt. Even een korte uitleg over de werking van salderen: bij burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting wordt de zelf opgewekte elektriciteit die zij op het net invoeden in mindering gebracht op de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven deze kleinverbruikers geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en btw te betalen over dat in mindering gebrachte deel. Een terugverdientijd van 7 jaar is daarmee ook voor kleinere installaties reëel geworden. Het is het doel van de overheid om deze terugverdientijd te borgen met het nieuwe beleid, voor bestaande en nieuwe zonnepaneelbezitters. Echter, de politiek had dit onderwerp aangaande bepaalde overdenkingen.

Korte geschiedenis nieuw beleid saldering vanaf 2020

De salderingsregeling werd in 2016 voor het eerst geëvalueerd doordat toen al duidelijk werd dat overstimulering van zonne-energie al in het vizier was. Op 3 januari 2017 heeft Wiebes’ voorganger, voormalig Minister Kamp, de Kamer hierover geïnformeerd. Uit de evaluatie bleek dat de salderingsregeling een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de snelle groei van het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland. Uiteraard is de schatkist ook grote bedragen hierdoor misgelopen. In 2015 zou het Rijk een bedrag van rond de 60 miljoen zijn misgelopen hierdoor. Gezien de markt sindsdien een aantal keer is verdubbeld, kunt u het rekensommetje goed maken.

Welke richting gaat het op

In dit land hebben we de ambitie om iets te doen aan de CO2-uitstoot. Als eindstreep wordt 2050 vaak genoemd om klimaatneutraal te worden. Vanaf 2030 willen we al een 49% CO2-reductie doorvoeren. Het gaat snel met de ontwikkeling van de zonne-energie markt in Nederland. Vanaf 2030 wordt waarschijnlijk meer dan 6 GW aan zonnepanelen geplaatst. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Er wordt een stapje gezet in de richting van de nationale doelen op dit vlak. We zitten nu op 500.000 huishoudens in Nederland die gebruik maken van zonnepanelen. Dat betekent dat straks tussen de 1,5 en 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit op zullen gaan wekken met PV.

Voor meer informatie over de achtergrond van salderen leest u hier meer. Dit artikel over Saldering vanaf 2020 is in tweeën gesplitst. Het andere artikel vindt u hier.

Onze Longi Solar bereikt een nieuw niveau

Het verhaal van Longi is dat zij lange tijd alleen cellen en wafers produceerden voor de grote merken. Zelf maakten ze geen zonnepanelen. Daar is nu verandering in gekomen. Wij bieden de 300 Wp zwart en alu aan. Qua prijs-opbrenst verhouding zijn dit misschien wel de sterkste panelen op de Nederlandse markt.

Maar nu krijgt Longi een nieuwe pluim. Het is een nieuwe stap in de kleurrijke ontwikkeling van het bedrijf. Het bedrijf haalde een efficiëntierecord van 20,66% voor de voorzijde van zijn 60-cellige tweevleugelige shingled-module. De mijlpaal werd bevestigd door het China General Certification Center. Uiteraard is dit niet het niveau van LG, maar voor Longi is het wel een piek.

Longi Solar heeft een conversie-efficiëntie van 20,66% aan de voorzijde van een p-type monokristallijne module bereikt met behulp van een shingled cell layout. De benchmark voor een module van dit type werd bevestigd door het China General Certification Center, zegt Longi. “Deze doorbraak in efficiëntie van de conversie van modules bevestigt verder het ontwikkelingspotentieel van monokristallijn PERC,” zei Lv Jun, Vice President van Longi Solar. “Wij zijn er vast van overtuigd dat dit de reguliere producten in de komende drie jaar volledig zal vervangen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van de energieopwekking van PV-systemen effectief zal verbeteren. Het zal op zijn beurt LCOE verminderen en klanten meer voordelen opleveren.”

Longi Solar heeft dit jaar drie efficiëntieverslagen voor zijn producten aangekondigd. Het wedijvert met mederangs modulaire fabrikant JinkoSolar voor de beste plaats voor efficiëntie in cellen en modules.

Shingled-celmodules zijn een nicheproduct gebleven dat alleen verkrijgbaar is bij een paar fabrikanten. De technologie is echter een concept met een sterk potentieel en de focus van onderzoek voor fabrikanten van topniveau. In zijn persbericht zegt Longi Solar dat het “geleidelijk aan zijn innovatieve technologieën in massaproductie zal brengen en deze geavanceerde technologieën op zijn producten zal toepassen”.

Meer lezen over Longi

Bent u geinteresseerd in meer nieuws over Longi? Bezoek onze andere blog op Mijnzonnepaneelofferte.nl

LG Solar verlengt productgaranties voor zonnepanelen tot 25 jaar

LG Solar heeft de uitbreiding van productgaranties aangekondigd van 15 tot 25 jaar. De modules waar het om gaat, zijn de LG MonoX Plus, LG NeON 2, LG NeON 2 Black en LG Neon 2 BiFacial, evenals de LG Neon R. De garantie biedt verdere prikkels voor potentiële klanten en benadrukt de toewijding van LG Solar aan hoogwaardige zonnemodules.

LG heeft ook verdere garanties gegeven: voor het eerste jaar van eigendom van LG MonoX Plus en de LG NeON 2-modules zal het uitgangsvermogen met niet meer dan 2 procent dalen. Vanaf het tweede jaar zal de stroomvoorziening gemiddeld niet meer dan 0,5 procent per jaar dalen. Daarom zal aan het einde van het 25e jaar het geleverde vermogen ten minste 86 procent van de oorspronkelijke waarde zijn.

De LG Solar NeON R, dat al een productgarantie van 25 jaar heeft, heeft nu ook een prestatiegarantie. Opnieuw wordt gegarandeerd dat het vermogen in het eerste jaar met niet meer dan 2 procent daalt. Voor de resterende 24 jaar zal de output niet meer dan 0,4 procent dalen. Daarom is aan het einde van het 25e jaar de output ten minste 88,4 procent van de uitvoer die op de module is gespecificeerd bij verkoop.

Uitstekende kwaliteit en hoge prestaties bij LG Solar

LG-modules ondergaan strenge tests tijdens het hele productieproces, waaronder vier keer testen zoals vereist door de IEC-norm. Als gevolg hiervan voldoen ze aan de strengste kwaliteitscriteria. Dit stelt LG in staat om toonaangevende productgaranties aan te bieden.

“De modules van LG Solar combineren een uitgekiend ontwerp met krachtige PV-technologie. Dankzij verdere verbeteringen in de productie biedt LG nu een productgarantie van 25 jaar voor alle zonnemodules. Onze klanten en partners kunnen nu nog meer investeren in veiligheid.” verklaart Michael Harre, Vice President van de EU Solar Business Group bij LG Electronics Germany. “We zijn trots dat we onze kwaliteitsbelofte opnieuw kunnen onderbouwen met tastbare maatregelen.”

Bent u in meer nieuws over LG Solar geinteresseerd? Lees dan hier verder.

Zonnepanelen kopen, zegt De Stand van Nederland met een programma over duurzaam

De uitzending uit maart adviseert zonnepanelen kopen aan eenieder die daar het geld voor heeft. In de aflevering van De Stand van Nederland wordt ruim aandacht besteed aan duurzame technologie en passeren een aantal interessante thema’s de revue. Naast zonnepanelen kopen, gaat het programma ook in op andere duurzame technologie. In dit artikel ligt ik een aantal feitjes op uit de uitzending.

Zonnepanelen kopen is een breed gehoord parool nu. De uitzending volgt Andre German, een man met 44 zonnepanelen op zijn dak. Andre houdt minutieus de opbrengsten van zijn systeem bij. Hij zet de resultaten af tegen rente op een bankrekening.  Had hij de € 12.000,- die hij in zonnepanelen kopen heeft geinvesteerd op de bank gezet, dan had hij maar € 120,- per jaar bespaard. De terugverdientijd, stelt Andre, is maar 6 jaar. Hij rekent voor dat na 6 jaar hij maar € 720,- op zijn bankrekening erbij kon schrijven. Nu heeft hij zijn investering terugverdiend en bespaart hij elk opvolgend jaar € 2000,-. Hiermee komt hij tot de conclusie dat zijn rendement maar liefst 17% is.

We hebben meer ondernemers als Harry nodig. In Nederland halen we maar 6% van onze energievoorraad uit duurzame bronnen. Een deel daarvan komt uit de 9.000.000 zonnepanelen die in het land liggen. Tweederde van de zonne-energie is afkomstig van particuliere huishoudens. Er waren in Nederland anno 2016 500.000 huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Dat is ongeveer 11% van de huishoudens met eigen dak. In 2012 was dat nog maar 200.000. Een hoop huishoudens kunnen dus nog zonnepanelen kopen. Eenderde van de zonnepanelen staat bij bedrijven. Er moeten dus vooral meer bedrijven zonnepanelen kopen. Het bedrijfsleven is een veel belangrijkere energieslurper dan andere sectoren.

We hebben in Nederland ambitieuze doelen gesteld. Vanaf 2020 moeten we het aandeel duurzame energie hebben verdubbeld. In 2050 zou Nederland helemaal klimaat neutraal moeten zijn. Dit wordt dus een omwenteling van buitengewone proporties.  Maar ja, “wie moet daarvoor betalen?” stelt het programma terecht. Het CBS ondervroeg de mensen dat. De conclusie is dat de Nederlander van de overheid stappen verwacht, van het bedrijfsleven, maar niet zo gauw zichzelf.

Vragen voor de toekomst

Als Nederlanders massaal zonnepanelen kopen, wie moet deze dan gaan installeren? De werkgelegenheid in de sector kampte de afgelopen paar jaar met een buitengewone groei. In de afgelopen 14 jaar groeide het aantal banen met 14%. Terwijl de algemene werkgelegenheid daalt, heeft de duurzame sector daar dus helemaal geen last van. Er zijn nu 140.000 banen in de sector. Het aantal werkplekken stijgt dus minder snel dan het beschikbare werk. Wie weet hoeveel banen daar bij komen, of zullen moeten komen om aan de astronomische vraag te voldoen? En de regering, wat gaan zij met salderen doen?

LG zonnepanelen verkoop stijgt in VS: Trump wil banen beschermen

LG zonnepanelen spelen een beetje vals. Elk kind kent de basisregel dat valsspelers nooit moeten profiteren. Als ze dat wel doen, is er geen reden om volgens de regels te spelen. Hetzelfde geldt voor handelsovereenkomsten. KORUS is een handelsovereenkomst tussen Zuid-Korea en de VS. Samsung en LG zijn sinds 2011 driemaal schuldig bevonden aan het schenden van de regels daaruit. Het gaat om het dumpen van zonnepanelen op de Amerikaanse markt .

LG Zonnepanelen en Samsung hard aanpakken

De ITC stelde vast dat de twee Zuid-Koreaanse bedrijven hun productieactiviteiten naar kleine ontwikkelingslanden hebben verplaatst. Ze deden dit om exportbeperkingen in KORUS te voorkomen. Het resultaat van de dumpingcampagne van Samsung en LG, is dat de bedrijven in 2016 zijn verhuisd van nauwelijks op de kaart naar de nummers één en twee posities in de zonnepanelen verkoop in de Verenigde Staten. Ze komen op respectievelijk 18 en 16 procent van het marktaandeel. Voor deze derde overtreding van de regels in zes jaar, heeft de ITC president Trump aanbevolen een 50% -heffing op Samsung- en LG-producten te doen als boete voor hun voortdurende en systematische misbruik van de KORUS-overeenkomst. Ondertussen dringen sommigen in het Congres de President juist aan om de fabrikanten niet te hard aan te pakken. Zowel Samsung als LG hebben plannen aangekondigd om zonnepanelen te maken in Tennessee en South Carolina.

Oplossing

De enige manier om ervoor te zorgen dat de twee bedrijven daadwerkelijk fabrieken in de Verenigde Staten bouwen, is om de ITC-importtariefboete tegen hen af ​​te dwingen. Dat zou LG zonnepanelen en Samsung aanmoedigen om de productie te verschuiven naar de Verenigde Staten om hun onrechtmatig verkregen marktaandeel te halen. Een beslissing zal waarschijnlijk in januari vallen. President Trump zal misschien de volledige reikwijdte van de ITC-sancties afdwingen tegen de twee bedrijven die de letter en de geest van de KORUS-overeenkomst hebben gemanipuleerd en misbruikt en een krachtige boodschap sturen dat handelsovereenkomsten worden afgedwongen. Toen de ITC in de zonnepaneelzaak van Samsung / LG vonnis maakte, verwezen ze naar een andere zonnepaneelzaak: SolarWorld en Suniva.

SolarWold en Suniva casus

SolarWorld heeft als belangrijkste investeerder de Qatar Foundation, van de koninklijke Qatari familie. De investeerders in Qatar zouden de belangrijkste begunstigden zijn van SolarWorld. Suniva is het andere bedrijf dat heffingen vraagt ​​voor buitenlands geproduceerde zonnepanelen. Dit Chinese bedrijf wordt gemanaged door een hedgefund op Guernsey. Guernsey is een offshore belastingparadijs. Suniva profiteerde van $ 48 miljoen aan ssubsidies. Het gebruikte zelfs gevangenisarbeid om de producten te bouwen. Toch ging Suniva nog steeds failliet. Tegenover nieuwe heffingen op geïmporteerde zonnepanelen staan ​​meer dan 1.000 Amerikaanse bedrijven in de Solar Energy Industries Association.  Op de beschuldiging dat de buitenlandse concurrentie iets te maken had met het failliet gaan van SolarWorld, zei Depcom CEO: “Depcom moest toezicht en druk uitoefenen om SolarWorld zijn product te laten leveren. Deze werden nooit op tijd geleverd. Product waarvan we dachten dat het in Amerika was gemaakt, bleken uit andere landen te komen.”

Gevolgen besluit voor LG Zonnepanelen

Het netto-effect van het ITC-besluit zou de verdubbeling van de kosten van zonnepanelen zijn, gekoppeld aan het verlies van bijna 100.000 banen in de Verenigde Staten, met als doel de investeerders in China en Qatar te bedienen op een van de groene energie agendapunten van Obama. Belangrijk is om handelswetten te handhaven. De International Trade Court doet over het algemeen uitstekend werk door het juiste antwoord te vinden bij het handhaven van onze handelswetten, zoals ze deden in de dumping zaak van Samsung / LG. Het is onverdedigbaar dat deze twee bedrijven de beloning verdienen om KORUS zonder nadeel te hebben misbruikt.

In het geval van SolarWorld en Suniva komt de handhaving van het ITC-besluit echter ten goede aan buitenlandse entiteiten. Amerikaanse banen kunnen worden weggespoeld. President Trump is bezig met het bepalen van de definitieve afhandeling van beide zaken. Hij moet de ITC een split decision geven – de volledige handhaving van de Samsung / LG-tariefboetes vaststellen en de beslissing van SolarWorld / Suniva terzijde schuiven als schadelijk voor de belangen van Amerikaanse werknemers.

Kijkt u eens op Mijnzonnepaneelofferte.nl. Hier maakt u een op maat gemaakte aanbieding die u volledig zelf kunt samenstellen.

Wind- en zonne-energie grotendeels beschermt in nieuwe belastingwet Trump

Dat zonne-energie de toekomst heeft is ook in de VS duidelijk. Dat is ondanks de nieuwe steun voor kolen en gas winning van de regering Trump. De definitieve tekst van de Republikeinse belastingwet die vrijdag werd bekendgemaakt, behoudt grotendeels de belangrijkste belastingverminderingen voor wind- en zonne-energie en elektrische voertuigen. Het tij wordt gekeerd t.o.v. eerdere versies die de groei van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten hadden kunnen vertragen.

Zonne-energie in blessure tijd

De op het laatste moment gemaakte wijzigingen weerspiegelen het groeiende politieke gewicht van de wind- en zonne-energie industrie. Deze produceren nu meer dan 7 procent van de elektriciteit van het land. Ze leveren twee van de snelste groeiende energiebronnen. Als een van de weinige aanpassingen werden deze aangebracht in de tijd dat de wetgevers de huis- en senaatversies van de belastingwetgeving met elkaar verzoenden. “Terwijl wind- en zonne-energie projecten in de VS, zowel in de rode als in de blauwe staten zijn gestegen, heeft ook de invloed van de industrie in Washington, DC, aan beide zijden van het gangpad nu invloed”, aldus Dan W. Reicher, directeur van het Centrum voor energiebeleid en financiën op Stanford. Er was niet alleen goed nieuws. Sommige brancheorganisaties zeiden dat ze nog steeds bezorgd waren over een technische verandering in op de eindafrekening.  Een belangrijk financieringsinstrument voor wind- en zonne-energieprojecten zou negatief kunnen worden beïnvloed. Toch uitten, de meesten opluchting dat de belangrijkste overheidsprikkels voor hernieuwbare energie de onderhandelingen overleefden.

Achtergrond

Al jaren biedt het Congres belastingkredieten voor wind- en zonne-energie projecten. Deze kunnen  30 procent of meer van de totale kosten compenseren van een investering. In combinatie met de dalende kosten van windturbines en zonne-energie apparatuur, kunnen deze prikkels nieuwe wind en zonne-energie zelfs goedkoper maken dan het fossiele brandstofcentrales, in bepaalde delen van het land. Republikeinse sleutelfiguren, waaronder Charles E. Grassley uit Iowa en Dean Heller uit Nevada hadden zich verzet tegen de veranderingen in het wetsvoorstel. Windturbines leveren nu meer dan een derde van de elektriciteit van Iowa. Grassley, die twijfels heeft geuit over het broeikaseffect, is desalniettemin naar voren gekomen als een fervent verdediger van windenergie. Tesla bouwt een grote batterijfabriek in Nevada. De heer Heller heeft aangevoerd dat de elektrische voertuigkredieten nodig zijn om een ​​beginnende industrie te ondersteunen.

Politieke afwegingen

Met slechts een kleine meerderheid in de Senaat konden Republikeinse leiders het zich niet veroorloven wetgevers binnen hun eigen partij te vervreemden. Zeker die deze bepalingen voor schone energie begunstigden, voor de publieke beeldvoming. Niet iedereen was helemaal tevreden met het uiteindelijke resultaat. De American Council on Renewable Energy, een branchegroep, zei “bezorgd te blijven” over de wijzigingen die de wetgever had aangebracht in een mysterieuze voorziening die bekend staat als de Base Erosion Anti-Abuse Tax. Het is bedoeld is om multinationals te beletten buitenlandse winsten te verplaatsen. In zijn oorspronkelijke vorm in de belastingwet van de Senaat had die bepaling de financiering van nieuwe duurzame projecten kunnen laten ontsporen.

Belanghebbenden komen in opstand

Veel bedrijven die wind- en zonne-energie producten bouwen, verkopen hun belastingkredieten aan multinationale banken en andere investeerders die ze kunnen gebruiken om hun eigen belastingdruk te verlagen. Ongeveer tweederde van de windprojecten en driekwart van de zonne-energieprojecten in de Verenigde Staten worden ondersteund door dergelijke financiering met belastingvermindering. Door een minimumbelasting op multinationale investeerders op te leggen onder bepaalde voorwaarden, zou de eerste wetsvoorstel van de senaat de vraag naar dergelijke kredieten drastisch kunnen verminderen. Nadat de wet van de senaat was aangenomen, spraken zowel belastinginvesteerders als zonne-energie bedrijven hun bezorgdheid uit via Senator Rob Portman, de Republikein van Ohio. Hij zat op de conferentiecommissie om de rekeningen van het Huis en de Senaat met elkaar te verzoenen. Ohio is een belangrijke fabrikant van componenten voor windturbines geworden. Uit een recent onderzoek bleek dat de staat meer dan 105.000 banen had in verschillende schone-energiesectoren.

Dat maakt indruk

Uiteindelijk hebben wetgevers deze bepaling ingrijpend gewijzigd, waardoor multinational banken en andere investeerders wind- en zonne-energie kredieten kunnen gebruiken om maar liefst 80 procent van de minimum belasting te verrekenen. Maar ze hebben ook een afzonderlijke wijziging doorgevoerd die zou kunnen leiden tot het toepassen van de minimumbelastingbepaling op een bredere groep investeerders – een verandering die zonne-energie voorstanders op tilt bracht en mogelijk de markt voor financiering met belastingvermindering kon verkleinen. “We zijn dankbaar dat het Congres de meeste bepalingen heeft geschrapt die een verwoestend effect hadden op de sector van de hernieuwbare energie”, zei Gregory Wetstone, president van de Amerikaanse Raad voor hernieuwbare energie. “Maar bij deze gecompliceerde kwestie, die belangrijk is voor de financiering, hebben we een onzeker resultaat.”

Gevolgen

Het intensieve onderzoek naar de belastingwet benadrukt hoeveel de recente groei van hernieuwbare energie nog steeds tot op zekere hoogte afhankelijk is van beleidskeuzes. Een nieuw rapport van GTM Research en de Solar Energy Industries Association toonde aan dat zonne-energie installaties in de Verenigde Staten dit najaar zijn afgenomen, deels vanwege ‘politieke onzekerheid’. Het blijft onduidelijk hoeveel invloed deze laatste verandering kan hebben op de groei van wind en zonn-energie. Een mogelijkheid is dat financiële instellingen manieren kunnen vinden om zich aan de nieuwe regels aan te passen en wind- en zonne-energieprojecten zoals voorheen te blijven financieren. Of het Congres zou de bepaling in latere wetgeving verder kunnen aanpassen.

Andere milieu en energie kwesties

De definitieve tekst van de belastingherziening maakt een andere belangrijke verandering in het energiebeleid, door het openen van de Arctic National Wildlife Refuge in Alaska voor olieboringen. Dat was een langetermijndoel van Senator Lisa Murkowski, Republikein van Alaska. Daarentegen werden andere voorgestelde energieveranderingen uit de definitieve tekst verwijderd. De belastingwetsvoorstel dat oorspronkelijk door het Huis werd aangenomen, omvatte een extra uitbreiding van belastingkredieten voor technologieën zoals kernenergie, brandstofcellen en koolstofafvang. Southern Company, dat momenteel de enige twee nieuwe reactoren in het land bouwt, heeft gezegd dat verlenging van de belastingtermijn voor kerncentrales essentieel was voor zijn plannen om vooruitgang te boeken. Sommige wetgevers hebben gezegd dat de nucleaire kredieten en andere energiebepalingen volgend jaar in afzonderlijke wetgeving kunnen worden opgenomen.

 

Toekomst zonne-energie en windenergie in de VS.

Naast de belastingwet overweegt het bestuur van Trump nieuwe tarieven op zonne-energie invoer die de prijs van fotovoltaïsche panelen zou kunnen verhogen. De regering heeft geen geheim gemaakt van het terugdraaien van belastingvoorkeuren voor zonne- en wind, met het argument dat deze industrieën op hun eigen merites zouden moeten concurreren. “Ik zou deze prikkels die we wind- en zonne-energie geven afschaffen”, zei Scott Pruitt, hoofd van de Environmental Protection Agency, in oktober. “Ik zou ze alleen laten staan ​​en vechten tegen kolen en aardgas.” Het congres is niet van plan om hernieuwbare energie voor onbepaalde tijd te subsidiëren. De kredieten voor wind zullen in 2020 worden afgebouwd en voor zonne-energie in 2022. Beide industrieën zeggen dat ze zich al jaren op deze mogelijkheid voorbereiden door de kosten te verlagen, maar dat de regels zo plotseling worden gewijzigd in de huidige belastingwet dat het grote verstoringen zal veroorzaken voor projecten die al aan de gang zijn.

Bent u nog steeds geinteresseerd in zonnepanelen? Neemt u dan contact met ons op voor een offerte.

 

Zwarte LG zonnepanelen breken 21% efficiëntie record

De zwarte LG zonnepanelen zijn één van onze absolute hardlopers. Dan hebben we het natuurlijk over NeON 2’s van 320 Wp. Die kwamen eerder dit jaar op de markt . Het liefst zouden we elke installatie op schuine daken met zwarte LG zonnepanelen willen leggen. Helaas hangt daar een prijskaartje aan waar niet al onze klanten in mee kunnen gaan. Op technisch vlake weten ze bij LG simpelweg niet van ophouden. Ze kondigden deze week namelijk al weer de opvolger van de 320 aan.

 

De grote lijnen

LG drijft zijn opgewaardeerde “Neon R” en “Neon AC” zonnepanelen naar de particuliere zonnepanelenmarkt. De Neon R pieken liggen op 365W en 21,1% efficiëntie in een 60-cel formaat. De Neon AC – met een geïntegreerde Enphase-micro-omvormer – pieken op 330W en een efficiëntie van 19,3%. Beide zonnepanelen komen in de VS onmiddellijk beschikbaar. Deze panelen maken deel uit van een nieuwe golf monokristallijne producten (PERC en n-type) die de efficiëntieniveaus aanzienlijk hebben verhoogd ten opzichte van de standaard 15% polysiliciumproducten van enkele jaren geleden – terwijl de prijzen acceptabel blijven voor particulieren. De Neon R heeft twee varianten – de standaard, hogere efficiëntie, Neon R en de meer esthetisch consistente Neon R Black. De standaard R varieert van 355 – 365 W per paneel, terwijl de R Black varieert van 345 – 355 W – een piek van 10 Wp minder en 20,6% efficiëntie. De twee panelen zijn verder hetzelfde.

 

De zwarte LG zonnepanelen

De zwarte LG zonnepanelen verwisselen de witte achterlaag – zie hieronder in de twee afbeeldingen – voor een esthetischer mooiere zwarte achterlaag. De fysica van de kleur van de achterlaag betekent dat mooiere zonnepanelen je ongeveer 2,4% minder wattage opleveren. Je zult ook meer betalen voor de Neon R Black versus de standaard. Vergeleken met de meeste andere ‘zwarte’ zonnepanelen die voor esthetiek worden verkocht, heeft de Neon R een extra technisch pluspunt. LG heeft namelijk alle elektroden naar de achterkant van de zonnecel verplaatst. Dit doet twee dingen. Ten eerste verbergt het paneel al dat sterk reflecterende zilver dat zorgt voor een meer consistent donker paneel. Ten tweede verhoogt het de totale hoeveelheid siliciumzonnecellen die direct door zonlicht worden geraakt. Dat verhoogt de efficiëntie.

 

Ander nieuws van LG

Het tweede zonnepaneel dat werd aangekondigd, was de Neon2 AC. Het belangrijkste punt hier, is dat we een Enphase-omvormer hebben, afkomstig van de fabriek, en bevestigd aan het zonnepaneel door LG. Individuele zonnepaneelelektronica – hardware voornamelijk van SolarEdge en Enphase – bestuurt al bijna een meerderheid van ‘s lands particuliere zonne-energie-installaties. Het is logisch om de hardware aangesloten te hebben vanuit de fabriek. Dit AC-paneel heeft niet het puur zwarte vlak van het Neon R-paneel, maar het heeft wel een elektrodetechnologie – Cello genaamd – waardoor het een efficiëntie voordeel krijgt. De elektroden zijn eigenlijk dun en rond – nemen minder ruimte in, en reflecteren fotonen op een manier dat ze potentieel kunnen worden heroverd door de zonnecellen daarachter.

 

Extra technologische snufjes

Cello verhoogt het overschakelen naar vele busbars – 12 en 30 – van de industrie standaard die rond 3-5 busbars ligt. Ook is de effectieve paneelefficiëntie verhoogd en de verliezen zijn verlaagd. Hogere efficiëntie neemt toe buiten de zonnecel zelf, zoals de elektroden hier. Een interessant gegeven dat je in de presentatie hoorde, was dat de garantie van LG ook de arbeid dekte die verband houdt met het vervangen van zonnepanelen als er een kapot gaat – tot $ 350 per paneelvervanging.

 

Het voordeel van LG

Sinds het begin installeren wij zwarte LG zonnepanelen. LG was ook het eerste product dat op de markt kwam met een zeer efficiënt zonnepaneel, namelijk 19%. Het was toen al minder dan €  1 / p. Wp. Voordien was SunPower het enige bedrijf waar men naartoe zou gaan voor een hoog rendement  zonnepaneel.  De prijs was direct ook veel hoger. Tegenwoordig, als je rechtstreeks bij het bedrijf koopt, kun je het commerciële niet-zwarte LG-paneel voor minder dan 0,50 € / p. Wp kopen.  Dat paneel is dichter bij 21% efficiëntie. Het is 10% efficiënter dan het 19% model dat ik voor het eerst zag in het voorjaar van 2016. Natuurlijk is LG niet langer het enige bedrijf dat u een 20% efficiënt paneel verkoopt tegen een redelijke prijs. Ik vraag me echt af hoe de beschikbaarheid is van dit paneel en andere 20% plus panelen.

Als u het hoogste rendement wilt, omdat u bijvoorbeeld een beperkt dakoppervlak hebt, geef u uw installateur dan een seintje en vraag hem wat dit product kost. Het is het gesprek waard. De zwarte LG zonnepanelen hebben wij nog niet, maar wel die met een aluminium rand van 365 Wp. Bent u benieuwd naar een offerte daarvan? Bekijkt u dan eens onze website mijnzonnepaneelofferte.nl.

Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving II

Dit artikel is de tweede uit het tweedelige “Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving “. Klik op de link om deel één te lezen.

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen? Je bedoelt naast salderen? Nee. Nog geen drie maanden geleden maakte VVD minister Kamp van Economische Zaken bekend dat de salderingswetgeving in alle waarschijnlijkheid zou blijven bestaan tot 2023. Dat is nu alweer veranderd, ondanks dat de VVD de grootste partij is in de coalitie. De salderingsregeling duurzame elektriciteit – want salderen heeft niet alleen op zonnepanelen betrekking – wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. In het regeerakkoord staat niet wat voor regeling dat precies wordt, wat niet raar is voor een regeerakkoord. Die bevatten immers altijd maar een uitzetting van de hoofdlijnen. In de wandelgangen wordt er echter gefluisterd over een terugleversubsidie; een subsidie zonnepanelen. Namelijk, op verzoek van informateur Zalm heeft het Centraal Planbureau (CPB) het regeerakkoord doorgerekend. In het rapport over de salderingsregeling schrijft het CPB:

“De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.”

Met andere woorden, het salderen wordt simpelweg vervangen door een systeem waar het niet uitmaakt of nu binnen of buiten het eigen verbruik wordt opgewekt. Dat heeft vooral voor huiseigenaren met een beperkt dakoppervlakte, flinke nadelen. Voor bedrijven of huisbezitters met een groot garage dak, komt het weer veel beter uit. Mensen die nu nog niet hun maximale dakoppervlak hebben benut, zullen hierdoor waarschijnlijk meer panelen gaan nemen. De nieuwe subsidie zonnepanelen kost het rijk 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. Concluderend moeten we dus stellen dat aan de overheidskant er niet een substantieel verandering in inkomsten plaats zal vinden in de eerstvolgende twee jaar. Het is vooral de zonnepanelenbezitter die een reductie zal zien in het rendement terwijl toekomstige bezitters worden aangespoord zoveel mogelijk panelen te nemen.

Subsidie zonnepanelen
Mooie zonnepanelen

Het lijkt daarmee of de regering maar lauwtjes reageert op de behoefte voor additionele subsidie zonnepanelen in de PV-markt. Echter, de regering ziet zeker graag meer zonnepanelen in Nederland, maar in plaats van het extra te stimuleren, hoopt het dat de markt haar werk zal doen om de prijzen van zonnepanelen te drukken en op die manier het interessant te maken voor de burgers om ze toch aan te schaffen. In zijn algemeen, naarmate de expertise en ervaring in de bouwsector toenemen, zullen de kosten dalen en kan de verduurzamingsmarkt meer op eigen benen komen te staan, verwacht het kabinet.

Aanpassing Energiebelasting steuntje in de rug subsidie zonnepanelen en andere hulpmaatregelen.

Het nieuwe regeerakkoord kondigt een verhoging aan van de energiebelasting op gas en elektriciteit. Voor de consument betekent dit in feite: de vervuiler betaalt. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing, emissiereductie en het zelf decentraal opwekken van elektriciteit, zoals met zonnepanelen. Aan het eind van de kabinetsperiode plant de regering dat nieuwe huizen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd worden. Dat betekent een overstap op warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. Gezien de elektriciteitsvraag hiervan, zal de burger eerder geneigd zijn om zijn eigen elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Een ander graag-geziene verandering is dat het kabinet zich toe wilt leggen op het voorhanden maken van gebouw-gebonden financiering dat gebruikt kan worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. Dit zou vooral belangrijk kunnen zijn voor mensen die nu niet de middelen hebben om in zonnepanelen te investeren, maar wel graag daarvoor een lening willen afsluiten; zeker als deze tegen een lager rente-tarief is dan het rendement van de zonnepanelen. Er komt ook een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Benieuwd naar de rest van het regeerakkoord? Klikt u op de link. Voor een zelf-geassembleerde offerte voor zonnepanelen, bezoekt u onze prijsindicatie tool.

Hoe moet ik omvormers vergelijken?

Omvormers vergelijken is niet zo makkelijk en toch heel belangrijk. Over het algemeen beginnen mensen een offertegesprek door ons vragen over de zonnepanelen te stellen. En natuurlijk, zonnepanelen zijn belangrijk. Maar ze zijn nog lang niet zo belangrijk als de omvormer. De omvormer is het brein van de installatie. Als er een paar slechte zonnepanelen tussen zitten, haalt een goede omvormer er alles uit wat er in zit. Andersom – als u fantastische zonnepanelen hebt, maar een slechte omvormer – zal uw systeem zwaar daaronder lijden.

Omvormers vergelijken
Mooie zonnepanelen met SE15 K omvormer van SolarEdge

Omvormers vergelijken: parallel en serieel omvormers

Mijnzonnepaneelofferte.nl is een website met een duidelijke voorkeur voor bepaalde omvormers boven andere. U moet het zo zien; er zijn twee soorten omvormers: parallel en serieel. Beide worden nog veel in Nederland toegepast en wij hebben in het verleden ook beide soorten geïnstalleerd. Sinds een jaar of twee doen we dat niet meer. Het is allemaal parallel geworden. De belangrijkste reden daarvoor is het soort klanten dat wij aantrekken. Vooral in het begin was de zonnepanelen markt extreem prijs gedreven, ook met omvormers vergelijken. Dat is wel veranderd ten gunste van een consumentenprofiel dat nog steeds kritisch is, maar ook veel meer naar kwaliteit en service kijkt. Binnen dat kader hoort een parallel geschakeld systeem nu eenmaal veel beter thuis dan een serieel geschakeld systeem.

Monitoring parallel geschakelde omvormers

Omvormers die gebruik maken van een parallelle schakeltechniek hebben veel voordelen ten opzichte van serie geschakelde omvormers. U  kunt van elk paneel precies bij houden wat de opbrengst daarvan is. Dat kan met een serieel geschakeld systeem alleen per string. Dat heeft als nadeel dat als er iets aan de hand is met één van de panelen, u alleen ziet dat de string niet meer functioneert aan de lagere opbrengst of algehele uitval. Buiten uw garantietermijn is dat best een kriem, omdat u dan zelf verantwoordelijk bent voor het achterhalen van een garantiekwestie met één van uw panelen en niet de installateur. U zou dan eigenlijk alle panelen van het dak moeten halen en één voor één moeten testen door een speciale monteur met de juiste apparatuur daarvoor aan te nemen. Dat is een kostbare aangelegenheid en kost veel meer dan in eerste instantie te kiezen voor een parallel geschakelde systeem. Natuurlijk komt het niet zo vaak voor dat zo’n situatie zich voordoet – dat een paneel kapot gaat – maar zo nu en dan wel. Is uw systeem parallel? Dan wordt een uitdraai van de spanningsgrafiek van een paneel als voldoende geaccepteerd om een nieuw paneel of vergoeding te krijgen van de paneel fabrikant.

Parallel geschakelde omvormers hebben hogere opbrengst

Er zijn over de jaren meerdere onderzoeken geweest naar het rendement van omvormers. Als vuistregel gebruiken wij voor de opbrengst van een serieel geschakeld systeem dat hij 86% van het vermogen haalt bij een ideale zonligging. Bij een parallel geschakeld systeem haalt hij gewoon 100%. Het extra rendement heeft als belangrijk effect dat uw terugverdientijd ook snel daalt. Een parallel geschakeld systeem verdient zich daardoor net zo snel terug als serieel en daarna hebt u een hogere opbrengst. Wij zouden het moeten weten omdat wij een testopstelling op het dak hebben met SolarEdge en al voldoende systemen van beide soort hebben draaien in de buurt. Wij houden contact met onze eerste klanten dus we weten wat hun systemen produceren.

Omvormers vergelijken
Kleinere installatie op woonhuis met SE3000 omvormer van SolarEdge

Het gaat langer mee

De drie parallele systemen die wij in onze tool hebben, hebben alle drie een veel langere garantie dan gemiddelde string-omvormers.  De belangrijkste omvormerfabrikant, SMA, zit op slechts vijf jaar en naar wij hebben vernomen is de opvolging van garantiekwesties ook niet alles dat voorgespiegeld wordt door het Duitse bedrijf.  Andere omvormerfabrikanten zitten maar op 10 jaar, terwijl SolarEdge, APS en Enphase op 12, 20 en 20 jaar zitten respectievelijk. Toch is eigenlijk de garantie van SolarEdge het beste. Binnen het garantietermijn wordt een product van SolarEdge namelijk gewoon vervangen. Daarnaast vergoedt SolarEdge de installateur om het probleem te verhelpen. De andere twee doen dit niet. Van de twee is de garantie van APS nog het beste. Enphase vergoed alleen de dagwaarde van het kapotte onderdeel. SolarEdge garantie  is ook nog eens uit te breiden tegen een vrij lage vergoeding. Een enkelfase systeem tot de SE3680 kost maar € 125,- om uit te breiden naar 20 jaar. Als u daar het prijsverschil vanaf haalt tussen Enphase en SolarEdgde, bijvoorbeeld, hebt u en betere garantie en bent u goedkoper uit. Daarnaast is SolarEdge geweldig in Nederland vertegenwoordigd. De helpdesk in Vianen is goed bemand met heel deskundige mensen die heel benaderbaar zijn en geduldig.

Wij kijken gratis met u mee

Zonnepaneelsystemen zijn nu eenmaal niet iets waar u als consument dagelijks mee te maken hebt. Omvormers vergelijken vraagt gewoon wat kennis. Als er iets aan de hand is, dan wilt u ook graag dat er een expert naar kijkt. Zeker buiten het garantietermijn, is dat behoorlijk kostbaar. Niet als u een parallel geschakelde systeem hebt. Wij hebben namelijk een database waarin live de productie van elk parallel geschakeld systeem dat wij geplaatst hebben staat. Wij kunnen van elk paneel zien wat hij doet en wanneer een probleem is ontstaan. Het is voor ons een kleine moeite en we doen het graag voor u. Met een serieel geschakeld systeem staat u er echt alleen voor, tenzij u een additioneel service-contract afsluit.

Conclusie over omvormers vergelijken

Wij zijn niet een onafhankelijke, onpartijdige website voor omvormers vergelijken. Wij hebben een commerciële insteek, namelijk systemen verkopen. Maar we willen wel graag de beste soort systemen verkopen. Als een systeem niet goed functioneert, draaien wij ervoor op en dat willen we koste wat het kost voorkomen. Een goed werkend systeem, is natuurlijk ook in uw belang. Wij kunnen niet in uw portemonnee kijken, en wij kiezen onze klanten niet uit – zij kiezen ons uit. Toch willen we u op het hart drukken eerst te zien wat voor systeem u wordt aangeboden, voor u naar de prijs kijkt. Iedereen kan een beter doel bedenken voor € 600,- dan het uit te geven aan een product dat marginaal beter is. Maar het is niet marginaal beter: parallel levert u veel meer opbrengst op en dekt u risico’s veel beter af. Of u daarna nog kiest voor Enphase, Solaredge of een ander, dat is aan u. U kunt meer lezen over de verschillen tussen SolarEdge en Enphase, elders op deze blog.

Bekijk nu de prijzen van de systemen in onze zonnepanelen prijsindicatie tool! En wilt u meer weten over hoe u een zonnepanelen offerte in bredere zin vergelijkt, kijkt u dan ook naar een speciaal artikel dat wij hierover hebben geschreven.

Omvormers vergelijken
Omvormer van SolarEdge, net geinstalleerd.

Zonnepanelen kopen betaling – het hele verhaal

De betaling bij zonnepanelen kopen is nu eenmaal een heikel punt die van aanbieder tot aanbieder varieert. Er zijn over de jaren een aantal klanten bij ons gekomen doordat wij uiterst liberale betalingscondities hebben. Om eerlijk te zijn is dat niet altijd in ons voordeel geweest. Veel van onze klanten zijn erg netjes met betaling, maar er zijn er natuurlijk ook tussen die misbruik maken van ons goede vertrouwen. We hebben echter vooralsnog besloten de betalingsregeling zo te laten om ons maximaal flexibel op te stellen tegenover onze klanten.

Eerder schreven wij al het artikel “Zonnepanelen offerte analyseren als een professional“. Dit is het tweede artikel in een reeks om u klaar te stomen voor het offerte-proces van zonnepanelen.

Zonnepanelen kopen
Zo’n mooie SolarEdge omvormer hebt u strakst ook hangen. Klik op de afbeelding voor meer info over SolarEdge.

Vooruitbetaling

Wat we ook vaak horen, en waar vooral grote spelers op de markt zich schuldig aan maken, is dat ze een betaling eisen voor het maken van een offerte. Voor dat ze op bezoek komen, moet u eerst een bedrag van ongeveer € 70,- overmaken om überhaupt een offerte te krijgen. Vaak is het dan zo geregeld dat u dat bedrag gecrediteerd krijgt op de uiteindelijke factuur, maar als u niets koopt, bent u het kwijt.

Wij hebben alle begrip voor partijen die deze methode gebruiken. Het is natuurlijk nooit leuk om werk voor niets te doen. Mensen worden zo gestimuleerd om eerst te bepalen of ze wel echt belangstelling hebben voor zonnepanelen kopen. Als ze namelijk echt geïnteresseerd zijn, dan zullen ze bereid zijn de € 75,- te betalen.

Voor veel mensen, natuurlijk, voelt dit echter vaak niet goed. Zonnepanelen kopen is nu eenmaal niet iets waar mensen veel over weten of iets wat ze echt nodig hebben. Ze willen zich vaak over dit onderwerp wat meer inlezen en hebben wat tijd nodig zich erop te oriënteren. Zo een betaling vooraf, doet zich behoorlijk opdringerig voor.

Zonnepanelen kopen
Heerlijke LG zonnepanelen

Termijnbetalingen

Wat wij vroeger hadden, en wat eigenlijk heel gebruikelijk is bij de meest zonnepanelen aanbieders is dat er één of meerdere aanbetalingen worden gedaan. Het nadeel daarvan is dat het geen zekerheid biedt. Zowel voor u als klant niet, als voor de zonnepanelen installateur niet. Als er bijvoorbeeld complicaties zijn van welke aard dan ook, dan zit u op hete kolen omdat al een deel van uw geld weg is zonder dat u een werkend systeem hebt. Voor de zonnepanelen-installateur is het ook vervelend, omdat hij toch nog op een aanzienlijk deel van zijn geld moet wachten. Onze filosofie is dat wij de klant liever van die angst bevrijden en het initiatief bij onszelf houden om de klus zo snel mogelijk tot een goed eind te brengen.

Een aanbetaling bij ons was gebaseerd op twee stadia. De eerste was de algemene aanbetaling die gemaakt moest worden bij het tekenen van de offerte. Deze aanbetaling was 25% over het volledige btw bedrag. 55% van het totale eindbedrag moest worden betaald bij het leveren van de materialen – vaak een paar dagen tot een dag voor de installatie. Dat betekent dat er uiteindelijk maar 20% hoefde te worden afgerekend op het eind, als de installatie voltooid was.

Uiteindelijk was een andere belangrijke reden voor ons om te stoppen met de termijnbetalingen, omdat wij niet meer de spullen vooraf bij de klant stalden. We lieten ze vanaf ongeveer midden 2015 gewoon bij onze installateurs afleveren en meenemen op de dag van de installatie. Dat scheelde een hoop geregel van naast de betalingsadministratie, ook de planning van de installatie en de communicatie daarover.

Mensen die er onze Algemene Voorwaarden op na slaan, zullen zien dat onze oude termijnbedragen nog steeds vermeld staan in de betalingscondities. Wij zijn ons hiervan bewust. We laten dat ook staan omdat we van sommige mensen wel verwachten dat ze in termijnen betalen en wij willen deze mensen niet het gevoel geven dat we hen er tussenuit pikken.

Betaling achteraf bij zonnepanelen kopen

Tegenwoordig accepteren wij dus het volledige bedrag na oplevering van het systeem. Zoals we eerder al aangaven zijn wij veruit in de minderheid hiermee. Het termijn van betaling is, om enigszins ons cashflow gezond te houden, kort op de eindafrekening; namelijk drie dagen na oplevering. Toen we nog betaling in termijnen deden, lieten we onze klanten een week na oplevering betalen. Dat had ook weer zo zijn voordelen, omdat als er dan problemen waren, de klant nog het gevoel had een stok achter de deur te hebben om het probleem te verhelpen. Natuurlijk was dat niet helemaal de bedoeling, maar we vonden het geen probleem klanten op dat vlak wat meer zekerheid te bieden omdat ze toen toch al 80% van het bedrag hadden betaald.

Boter bij de vis voor zonnepanelen

In de toekomst gaan we waarschijnlijk een mobiel pinautomaat gebruiken om meteen bij oplevering te pinnen of de creditcard te gebruiken. Dat is gemakkelijk voor de klant en voor ons. Daar staan we uiteindelijk natuurlijk ook voor: ontzorgen.