LG zonnepanelen verkoop stijgt in VS: Trump wil banen beschermen

LG zonnepanelen spelen een beetje vals. Elk kind kent de basisregel dat valsspelers nooit moeten profiteren. Als ze dat wel doen, is er geen reden om volgens de regels te spelen. Hetzelfde geldt voor handelsovereenkomsten. KORUS is een handelsovereenkomst tussen Zuid-Korea en de VS. Samsung en LG zijn sinds 2011 driemaal schuldig bevonden aan het schenden van de regels daaruit. Het gaat om het dumpen van zonnepanelen op de Amerikaanse markt .

LG Zonnepanelen en Samsung hard aanpakken

De ITC stelde vast dat de twee Zuid-Koreaanse bedrijven hun productieactiviteiten naar kleine ontwikkelingslanden hebben verplaatst. Ze deden dit om exportbeperkingen in KORUS te voorkomen. Het resultaat van de dumpingcampagne van Samsung en LG, is dat de bedrijven in 2016 zijn verhuisd van nauwelijks op de kaart naar de nummers één en twee posities in de zonnepanelen verkoop in de Verenigde Staten. Ze komen op respectievelijk 18 en 16 procent van het marktaandeel. Voor deze derde overtreding van de regels in zes jaar, heeft de ITC president Trump aanbevolen een 50% -heffing op Samsung- en LG-producten te doen als boete voor hun voortdurende en systematische misbruik van de KORUS-overeenkomst. Ondertussen dringen sommigen in het Congres de President juist aan om de fabrikanten niet te hard aan te pakken. Zowel Samsung als LG hebben plannen aangekondigd om zonnepanelen te maken in Tennessee en South Carolina.

Oplossing

De enige manier om ervoor te zorgen dat de twee bedrijven daadwerkelijk fabrieken in de Verenigde Staten bouwen, is om de ITC-importtariefboete tegen hen af ​​te dwingen. Dat zou LG zonnepanelen en Samsung aanmoedigen om de productie te verschuiven naar de Verenigde Staten om hun onrechtmatig verkregen marktaandeel te halen. Een beslissing zal waarschijnlijk in januari vallen. President Trump zal misschien de volledige reikwijdte van de ITC-sancties afdwingen tegen de twee bedrijven die de letter en de geest van de KORUS-overeenkomst hebben gemanipuleerd en misbruikt en een krachtige boodschap sturen dat handelsovereenkomsten worden afgedwongen. Toen de ITC in de zonnepaneelzaak van Samsung / LG vonnis maakte, verwezen ze naar een andere zonnepaneelzaak: SolarWorld en Suniva.

SolarWold en Suniva casus

SolarWorld heeft als belangrijkste investeerder de Qatar Foundation, van de koninklijke Qatari familie. De investeerders in Qatar zouden de belangrijkste begunstigden zijn van SolarWorld. Suniva is het andere bedrijf dat heffingen vraagt ​​voor buitenlands geproduceerde zonnepanelen. Dit Chinese bedrijf wordt gemanaged door een hedgefund op Guernsey. Guernsey is een offshore belastingparadijs. Suniva profiteerde van $ 48 miljoen aan ssubsidies. Het gebruikte zelfs gevangenisarbeid om de producten te bouwen. Toch ging Suniva nog steeds failliet. Tegenover nieuwe heffingen op geïmporteerde zonnepanelen staan ​​meer dan 1.000 Amerikaanse bedrijven in de Solar Energy Industries Association.  Op de beschuldiging dat de buitenlandse concurrentie iets te maken had met het failliet gaan van SolarWorld, zei Depcom CEO: “Depcom moest toezicht en druk uitoefenen om SolarWorld zijn product te laten leveren. Deze werden nooit op tijd geleverd. Product waarvan we dachten dat het in Amerika was gemaakt, bleken uit andere landen te komen.”

Gevolgen besluit voor LG Zonnepanelen

Het netto-effect van het ITC-besluit zou de verdubbeling van de kosten van zonnepanelen zijn, gekoppeld aan het verlies van bijna 100.000 banen in de Verenigde Staten, met als doel de investeerders in China en Qatar te bedienen op een van de groene energie agendapunten van Obama. Belangrijk is om handelswetten te handhaven. De International Trade Court doet over het algemeen uitstekend werk door het juiste antwoord te vinden bij het handhaven van onze handelswetten, zoals ze deden in de dumping zaak van Samsung / LG. Het is onverdedigbaar dat deze twee bedrijven de beloning verdienen om KORUS zonder nadeel te hebben misbruikt.

In het geval van SolarWorld en Suniva komt de handhaving van het ITC-besluit echter ten goede aan buitenlandse entiteiten. Amerikaanse banen kunnen worden weggespoeld. President Trump is bezig met het bepalen van de definitieve afhandeling van beide zaken. Hij moet de ITC een split decision geven – de volledige handhaving van de Samsung / LG-tariefboetes vaststellen en de beslissing van SolarWorld / Suniva terzijde schuiven als schadelijk voor de belangen van Amerikaanse werknemers.

Kijkt u eens op Mijnzonnepaneelofferte.nl. Hier maakt u een op maat gemaakte aanbieding die u volledig zelf kunt samenstellen.

Wind- en zonne-energie grotendeels beschermt in nieuwe belastingwet Trump

Dat zonne-energie de toekomst heeft is ook in de VS duidelijk. Dat is ondanks de nieuwe steun voor kolen en gas winning van de regering Trump. De definitieve tekst van de Republikeinse belastingwet die vrijdag werd bekendgemaakt, behoudt grotendeels de belangrijkste belastingverminderingen voor wind- en zonne-energie en elektrische voertuigen. Het tij wordt gekeerd t.o.v. eerdere versies die de groei van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten hadden kunnen vertragen.

Zonne-energie in blessure tijd

De op het laatste moment gemaakte wijzigingen weerspiegelen het groeiende politieke gewicht van de wind- en zonne-energie industrie. Deze produceren nu meer dan 7 procent van de elektriciteit van het land. Ze leveren twee van de snelste groeiende energiebronnen. Als een van de weinige aanpassingen werden deze aangebracht in de tijd dat de wetgevers de huis- en senaatversies van de belastingwetgeving met elkaar verzoenden. “Terwijl wind- en zonne-energie projecten in de VS, zowel in de rode als in de blauwe staten zijn gestegen, heeft ook de invloed van de industrie in Washington, DC, aan beide zijden van het gangpad nu invloed”, aldus Dan W. Reicher, directeur van het Centrum voor energiebeleid en financiën op Stanford. Er was niet alleen goed nieuws. Sommige brancheorganisaties zeiden dat ze nog steeds bezorgd waren over een technische verandering in op de eindafrekening.  Een belangrijk financieringsinstrument voor wind- en zonne-energieprojecten zou negatief kunnen worden beïnvloed. Toch uitten, de meesten opluchting dat de belangrijkste overheidsprikkels voor hernieuwbare energie de onderhandelingen overleefden.

Achtergrond

Al jaren biedt het Congres belastingkredieten voor wind- en zonne-energie projecten. Deze kunnen  30 procent of meer van de totale kosten compenseren van een investering. In combinatie met de dalende kosten van windturbines en zonne-energie apparatuur, kunnen deze prikkels nieuwe wind en zonne-energie zelfs goedkoper maken dan het fossiele brandstofcentrales, in bepaalde delen van het land. Republikeinse sleutelfiguren, waaronder Charles E. Grassley uit Iowa en Dean Heller uit Nevada hadden zich verzet tegen de veranderingen in het wetsvoorstel. Windturbines leveren nu meer dan een derde van de elektriciteit van Iowa. Grassley, die twijfels heeft geuit over het broeikaseffect, is desalniettemin naar voren gekomen als een fervent verdediger van windenergie. Tesla bouwt een grote batterijfabriek in Nevada. De heer Heller heeft aangevoerd dat de elektrische voertuigkredieten nodig zijn om een ​​beginnende industrie te ondersteunen.

Politieke afwegingen

Met slechts een kleine meerderheid in de Senaat konden Republikeinse leiders het zich niet veroorloven wetgevers binnen hun eigen partij te vervreemden. Zeker die deze bepalingen voor schone energie begunstigden, voor de publieke beeldvoming. Niet iedereen was helemaal tevreden met het uiteindelijke resultaat. De American Council on Renewable Energy, een branchegroep, zei “bezorgd te blijven” over de wijzigingen die de wetgever had aangebracht in een mysterieuze voorziening die bekend staat als de Base Erosion Anti-Abuse Tax. Het is bedoeld is om multinationals te beletten buitenlandse winsten te verplaatsen. In zijn oorspronkelijke vorm in de belastingwet van de Senaat had die bepaling de financiering van nieuwe duurzame projecten kunnen laten ontsporen.

Belanghebbenden komen in opstand

Veel bedrijven die wind- en zonne-energie producten bouwen, verkopen hun belastingkredieten aan multinationale banken en andere investeerders die ze kunnen gebruiken om hun eigen belastingdruk te verlagen. Ongeveer tweederde van de windprojecten en driekwart van de zonne-energieprojecten in de Verenigde Staten worden ondersteund door dergelijke financiering met belastingvermindering. Door een minimumbelasting op multinationale investeerders op te leggen onder bepaalde voorwaarden, zou de eerste wetsvoorstel van de senaat de vraag naar dergelijke kredieten drastisch kunnen verminderen. Nadat de wet van de senaat was aangenomen, spraken zowel belastinginvesteerders als zonne-energie bedrijven hun bezorgdheid uit via Senator Rob Portman, de Republikein van Ohio. Hij zat op de conferentiecommissie om de rekeningen van het Huis en de Senaat met elkaar te verzoenen. Ohio is een belangrijke fabrikant van componenten voor windturbines geworden. Uit een recent onderzoek bleek dat de staat meer dan 105.000 banen had in verschillende schone-energiesectoren.

Dat maakt indruk

Uiteindelijk hebben wetgevers deze bepaling ingrijpend gewijzigd, waardoor multinational banken en andere investeerders wind- en zonne-energie kredieten kunnen gebruiken om maar liefst 80 procent van de minimum belasting te verrekenen. Maar ze hebben ook een afzonderlijke wijziging doorgevoerd die zou kunnen leiden tot het toepassen van de minimumbelastingbepaling op een bredere groep investeerders – een verandering die zonne-energie voorstanders op tilt bracht en mogelijk de markt voor financiering met belastingvermindering kon verkleinen. “We zijn dankbaar dat het Congres de meeste bepalingen heeft geschrapt die een verwoestend effect hadden op de sector van de hernieuwbare energie”, zei Gregory Wetstone, president van de Amerikaanse Raad voor hernieuwbare energie. “Maar bij deze gecompliceerde kwestie, die belangrijk is voor de financiering, hebben we een onzeker resultaat.”

Gevolgen

Het intensieve onderzoek naar de belastingwet benadrukt hoeveel de recente groei van hernieuwbare energie nog steeds tot op zekere hoogte afhankelijk is van beleidskeuzes. Een nieuw rapport van GTM Research en de Solar Energy Industries Association toonde aan dat zonne-energie installaties in de Verenigde Staten dit najaar zijn afgenomen, deels vanwege ‘politieke onzekerheid’. Het blijft onduidelijk hoeveel invloed deze laatste verandering kan hebben op de groei van wind en zonn-energie. Een mogelijkheid is dat financiële instellingen manieren kunnen vinden om zich aan de nieuwe regels aan te passen en wind- en zonne-energieprojecten zoals voorheen te blijven financieren. Of het Congres zou de bepaling in latere wetgeving verder kunnen aanpassen.

Andere milieu en energie kwesties

De definitieve tekst van de belastingherziening maakt een andere belangrijke verandering in het energiebeleid, door het openen van de Arctic National Wildlife Refuge in Alaska voor olieboringen. Dat was een langetermijndoel van Senator Lisa Murkowski, Republikein van Alaska. Daarentegen werden andere voorgestelde energieveranderingen uit de definitieve tekst verwijderd. De belastingwetsvoorstel dat oorspronkelijk door het Huis werd aangenomen, omvatte een extra uitbreiding van belastingkredieten voor technologieën zoals kernenergie, brandstofcellen en koolstofafvang. Southern Company, dat momenteel de enige twee nieuwe reactoren in het land bouwt, heeft gezegd dat verlenging van de belastingtermijn voor kerncentrales essentieel was voor zijn plannen om vooruitgang te boeken. Sommige wetgevers hebben gezegd dat de nucleaire kredieten en andere energiebepalingen volgend jaar in afzonderlijke wetgeving kunnen worden opgenomen.

 

Toekomst zonne-energie en windenergie in de VS.

Naast de belastingwet overweegt het bestuur van Trump nieuwe tarieven op zonne-energie invoer die de prijs van fotovoltaïsche panelen zou kunnen verhogen. De regering heeft geen geheim gemaakt van het terugdraaien van belastingvoorkeuren voor zonne- en wind, met het argument dat deze industrieën op hun eigen merites zouden moeten concurreren. “Ik zou deze prikkels die we wind- en zonne-energie geven afschaffen”, zei Scott Pruitt, hoofd van de Environmental Protection Agency, in oktober. “Ik zou ze alleen laten staan ​​en vechten tegen kolen en aardgas.” Het congres is niet van plan om hernieuwbare energie voor onbepaalde tijd te subsidiëren. De kredieten voor wind zullen in 2020 worden afgebouwd en voor zonne-energie in 2022. Beide industrieën zeggen dat ze zich al jaren op deze mogelijkheid voorbereiden door de kosten te verlagen, maar dat de regels zo plotseling worden gewijzigd in de huidige belastingwet dat het grote verstoringen zal veroorzaken voor projecten die al aan de gang zijn.

Bent u nog steeds geinteresseerd in zonnepanelen? Neemt u dan contact met ons op voor een offerte.

 

Zwarte LG zonnepanelen breken 21% efficiëntie record

De zwarte LG zonnepanelen zijn één van onze absolute hardlopers. Dan hebben we het natuurlijk over NeON 2’s van 320 Wp. Die kwamen eerder dit jaar op de markt . Het liefst zouden we elke installatie op schuine daken met zwarte LG zonnepanelen willen leggen. Helaas hangt daar een prijskaartje aan waar niet al onze klanten in mee kunnen gaan. Op technisch vlake weten ze bij LG simpelweg niet van ophouden. Ze kondigden deze week namelijk al weer de opvolger van de 320 aan.

 

De grote lijnen

LG drijft zijn opgewaardeerde “Neon R” en “Neon AC” zonnepanelen naar de particuliere zonnepanelenmarkt. De Neon R pieken liggen op 365W en 21,1% efficiëntie in een 60-cel formaat. De Neon AC – met een geïntegreerde Enphase-micro-omvormer – pieken op 330W en een efficiëntie van 19,3%. Beide zonnepanelen komen in de VS onmiddellijk beschikbaar. Deze panelen maken deel uit van een nieuwe golf monokristallijne producten (PERC en n-type) die de efficiëntieniveaus aanzienlijk hebben verhoogd ten opzichte van de standaard 15% polysiliciumproducten van enkele jaren geleden – terwijl de prijzen acceptabel blijven voor particulieren. De Neon R heeft twee varianten – de standaard, hogere efficiëntie, Neon R en de meer esthetisch consistente Neon R Black. De standaard R varieert van 355 – 365 W per paneel, terwijl de R Black varieert van 345 – 355 W – een piek van 10 Wp minder en 20,6% efficiëntie. De twee panelen zijn verder hetzelfde.

 

De zwarte LG zonnepanelen

De zwarte LG zonnepanelen verwisselen de witte achterlaag – zie hieronder in de twee afbeeldingen – voor een esthetischer mooiere zwarte achterlaag. De fysica van de kleur van de achterlaag betekent dat mooiere zonnepanelen je ongeveer 2,4% minder wattage opleveren. Je zult ook meer betalen voor de Neon R Black versus de standaard. Vergeleken met de meeste andere ‘zwarte’ zonnepanelen die voor esthetiek worden verkocht, heeft de Neon R een extra technisch pluspunt. LG heeft namelijk alle elektroden naar de achterkant van de zonnecel verplaatst. Dit doet twee dingen. Ten eerste verbergt het paneel al dat sterk reflecterende zilver dat zorgt voor een meer consistent donker paneel. Ten tweede verhoogt het de totale hoeveelheid siliciumzonnecellen die direct door zonlicht worden geraakt. Dat verhoogt de efficiëntie.

 

Ander nieuws van LG

Het tweede zonnepaneel dat werd aangekondigd, was de Neon2 AC. Het belangrijkste punt hier, is dat we een Enphase-omvormer hebben, afkomstig van de fabriek, en bevestigd aan het zonnepaneel door LG. Individuele zonnepaneelelektronica – hardware voornamelijk van SolarEdge en Enphase – bestuurt al bijna een meerderheid van ‘s lands particuliere zonne-energie-installaties. Het is logisch om de hardware aangesloten te hebben vanuit de fabriek. Dit AC-paneel heeft niet het puur zwarte vlak van het Neon R-paneel, maar het heeft wel een elektrodetechnologie – Cello genaamd – waardoor het een efficiëntie voordeel krijgt. De elektroden zijn eigenlijk dun en rond – nemen minder ruimte in, en reflecteren fotonen op een manier dat ze potentieel kunnen worden heroverd door de zonnecellen daarachter.

 

Extra technologische snufjes

Cello verhoogt het overschakelen naar vele busbars – 12 en 30 – van de industrie standaard die rond 3-5 busbars ligt. Ook is de effectieve paneelefficiëntie verhoogd en de verliezen zijn verlaagd. Hogere efficiëntie neemt toe buiten de zonnecel zelf, zoals de elektroden hier. Een interessant gegeven dat je in de presentatie hoorde, was dat de garantie van LG ook de arbeid dekte die verband houdt met het vervangen van zonnepanelen als er een kapot gaat – tot $ 350 per paneelvervanging.

 

Het voordeel van LG

Sinds het begin installeren wij zwarte LG zonnepanelen. LG was ook het eerste product dat op de markt kwam met een zeer efficiënt zonnepaneel, namelijk 19%. Het was toen al minder dan €  1 / p. Wp. Voordien was SunPower het enige bedrijf waar men naartoe zou gaan voor een hoog rendement  zonnepaneel.  De prijs was direct ook veel hoger. Tegenwoordig, als je rechtstreeks bij het bedrijf koopt, kun je het commerciële niet-zwarte LG-paneel voor minder dan 0,50 € / p. Wp kopen.  Dat paneel is dichter bij 21% efficiëntie. Het is 10% efficiënter dan het 19% model dat ik voor het eerst zag in het voorjaar van 2016. Natuurlijk is LG niet langer het enige bedrijf dat u een 20% efficiënt paneel verkoopt tegen een redelijke prijs. Ik vraag me echt af hoe de beschikbaarheid is van dit paneel en andere 20% plus panelen.

Als u het hoogste rendement wilt, omdat u bijvoorbeeld een beperkt dakoppervlak hebt, geef u uw installateur dan een seintje en vraag hem wat dit product kost. Het is het gesprek waard. De zwarte LG zonnepanelen hebben wij nog niet, maar wel die met een aluminium rand van 365 Wp. Bent u benieuwd naar een offerte daarvan? Bekijkt u dan eens onze website mijnzonnepaneelofferte.nl.

Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving II

Dit artikel is de tweede uit het tweedelige “Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving “. Klik op de link om deel één te lezen.

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen? Je bedoelt naast salderen? Nee. Nog geen drie maanden geleden maakte VVD minister Kamp van Economische Zaken bekend dat de salderingswetgeving in alle waarschijnlijkheid zou blijven bestaan tot 2023. Dat is nu alweer veranderd, ondanks dat de VVD de grootste partij is in de coalitie. De salderingsregeling duurzame elektriciteit – want salderen heeft niet alleen op zonnepanelen betrekking – wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. In het regeerakkoord staat niet wat voor regeling dat precies wordt, wat niet raar is voor een regeerakkoord. Die bevatten immers altijd maar een uitzetting van de hoofdlijnen. In de wandelgangen wordt er echter gefluisterd over een terugleversubsidie; een subsidie zonnepanelen. Namelijk, op verzoek van informateur Zalm heeft het Centraal Planbureau (CPB) het regeerakkoord doorgerekend. In het rapport over de salderingsregeling schrijft het CPB:

“De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.”

Met andere woorden, het salderen wordt simpelweg vervangen door een systeem waar het niet uitmaakt of nu binnen of buiten het eigen verbruik wordt opgewekt. Dat heeft vooral voor huiseigenaren met een beperkt dakoppervlakte, flinke nadelen. Voor bedrijven of huisbezitters met een groot garage dak, komt het weer veel beter uit. Mensen die nu nog niet hun maximale dakoppervlak hebben benut, zullen hierdoor waarschijnlijk meer panelen gaan nemen. De nieuwe subsidie zonnepanelen kost het rijk 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. Concluderend moeten we dus stellen dat aan de overheidskant er niet een substantieel verandering in inkomsten plaats zal vinden in de eerstvolgende twee jaar. Het is vooral de zonnepanelenbezitter die een reductie zal zien in het rendement terwijl toekomstige bezitters worden aangespoord zoveel mogelijk panelen te nemen.

Subsidie zonnepanelen
Mooie zonnepanelen

Het lijkt daarmee of de regering maar lauwtjes reageert op de behoefte voor additionele subsidie zonnepanelen in de PV-markt. Echter, de regering ziet zeker graag meer zonnepanelen in Nederland, maar in plaats van het extra te stimuleren, hoopt het dat de markt haar werk zal doen om de prijzen van zonnepanelen te drukken en op die manier het interessant te maken voor de burgers om ze toch aan te schaffen. In zijn algemeen, naarmate de expertise en ervaring in de bouwsector toenemen, zullen de kosten dalen en kan de verduurzamingsmarkt meer op eigen benen komen te staan, verwacht het kabinet.

Aanpassing Energiebelasting steuntje in de rug subsidie zonnepanelen en andere hulpmaatregelen.

Het nieuwe regeerakkoord kondigt een verhoging aan van de energiebelasting op gas en elektriciteit. Voor de consument betekent dit in feite: de vervuiler betaalt. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing, emissiereductie en het zelf decentraal opwekken van elektriciteit, zoals met zonnepanelen. Aan het eind van de kabinetsperiode plant de regering dat nieuwe huizen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd worden. Dat betekent een overstap op warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. Gezien de elektriciteitsvraag hiervan, zal de burger eerder geneigd zijn om zijn eigen elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Een ander graag-geziene verandering is dat het kabinet zich toe wilt leggen op het voorhanden maken van gebouw-gebonden financiering dat gebruikt kan worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. Dit zou vooral belangrijk kunnen zijn voor mensen die nu niet de middelen hebben om in zonnepanelen te investeren, maar wel graag daarvoor een lening willen afsluiten; zeker als deze tegen een lager rente-tarief is dan het rendement van de zonnepanelen. Er komt ook een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Benieuwd naar de rest van het regeerakkoord? Klikt u op de link. Voor een zelf-geassembleerde offerte voor zonnepanelen, bezoekt u onze prijsindicatie tool.

Hoe moet ik omvormers vergelijken?

Omvormers vergelijken is niet zo makkelijk en toch heel belangrijk. Over het algemeen beginnen mensen een offertegesprek door ons vragen over de zonnepanelen te stellen. En natuurlijk, zonnepanelen zijn belangrijk. Maar ze zijn nog lang niet zo belangrijk als de omvormer. De omvormer is het brein van de installatie. Als er een paar slechte zonnepanelen tussen zitten, haalt een goede omvormer er alles uit wat er in zit. Andersom – als u fantastische zonnepanelen hebt, maar een slechte omvormer – zal uw systeem zwaar daaronder lijden.

Omvormers vergelijken
Mooie zonnepanelen met SE15 K omvormer van SolarEdge

Omvormers vergelijken: parallel en serieel omvormers

Mijnzonnepaneelofferte.nl is een website met een duidelijke voorkeur voor bepaalde omvormers boven andere. U moet het zo zien; er zijn twee soorten omvormers: parallel en serieel. Beide worden nog veel in Nederland toegepast en wij hebben in het verleden ook beide soorten geïnstalleerd. Sinds een jaar of twee doen we dat niet meer. Het is allemaal parallel geworden. De belangrijkste reden daarvoor is het soort klanten dat wij aantrekken. Vooral in het begin was de zonnepanelen markt extreem prijs gedreven, ook met omvormers vergelijken. Dat is wel veranderd ten gunste van een consumentenprofiel dat nog steeds kritisch is, maar ook veel meer naar kwaliteit en service kijkt. Binnen dat kader hoort een parallel geschakeld systeem nu eenmaal veel beter thuis dan een serieel geschakeld systeem.

Monitoring parallel geschakelde omvormers

Omvormers die gebruik maken van een parallelle schakeltechniek hebben veel voordelen ten opzichte van serie geschakelde omvormers. U  kunt van elk paneel precies bij houden wat de opbrengst daarvan is. Dat kan met een serieel geschakeld systeem alleen per string. Dat heeft als nadeel dat als er iets aan de hand is met één van de panelen, u alleen ziet dat de string niet meer functioneert aan de lagere opbrengst of algehele uitval. Buiten uw garantietermijn is dat best een kriem, omdat u dan zelf verantwoordelijk bent voor het achterhalen van een garantiekwestie met één van uw panelen en niet de installateur. U zou dan eigenlijk alle panelen van het dak moeten halen en één voor één moeten testen door een speciale monteur met de juiste apparatuur daarvoor aan te nemen. Dat is een kostbare aangelegenheid en kost veel meer dan in eerste instantie te kiezen voor een parallel geschakelde systeem. Natuurlijk komt het niet zo vaak voor dat zo’n situatie zich voordoet – dat een paneel kapot gaat – maar zo nu en dan wel. Is uw systeem parallel? Dan wordt een uitdraai van de spanningsgrafiek van een paneel als voldoende geaccepteerd om een nieuw paneel of vergoeding te krijgen van de paneel fabrikant.

Parallel geschakelde omvormers hebben hogere opbrengst

Er zijn over de jaren meerdere onderzoeken geweest naar het rendement van omvormers. Als vuistregel gebruiken wij voor de opbrengst van een serieel geschakeld systeem dat hij 86% van het vermogen haalt bij een ideale zonligging. Bij een parallel geschakeld systeem haalt hij gewoon 100%. Het extra rendement heeft als belangrijk effect dat uw terugverdientijd ook snel daalt. Een parallel geschakeld systeem verdient zich daardoor net zo snel terug als serieel en daarna hebt u een hogere opbrengst. Wij zouden het moeten weten omdat wij een testopstelling op het dak hebben met SolarEdge en al voldoende systemen van beide soort hebben draaien in de buurt. Wij houden contact met onze eerste klanten dus we weten wat hun systemen produceren.

Omvormers vergelijken
Kleinere installatie op woonhuis met SE3000 omvormer van SolarEdge

Het gaat langer mee

De drie parallele systemen die wij in onze tool hebben, hebben alle drie een veel langere garantie dan gemiddelde string-omvormers.  De belangrijkste omvormerfabrikant, SMA, zit op slechts vijf jaar en naar wij hebben vernomen is de opvolging van garantiekwesties ook niet alles dat voorgespiegeld wordt door het Duitse bedrijf.  Andere omvormerfabrikanten zitten maar op 10 jaar, terwijl SolarEdge, APS en Enphase op 12, 20 en 20 jaar zitten respectievelijk. Toch is eigenlijk de garantie van SolarEdge het beste. Binnen het garantietermijn wordt een product van SolarEdge namelijk gewoon vervangen. Daarnaast vergoedt SolarEdge de installateur om het probleem te verhelpen. De andere twee doen dit niet. Van de twee is de garantie van APS nog het beste. Enphase vergoed alleen de dagwaarde van het kapotte onderdeel. SolarEdge garantie  is ook nog eens uit te breiden tegen een vrij lage vergoeding. Een enkelfase systeem tot de SE3680 kost maar € 125,- om uit te breiden naar 20 jaar. Als u daar het prijsverschil vanaf haalt tussen Enphase en SolarEdgde, bijvoorbeeld, hebt u en betere garantie en bent u goedkoper uit. Daarnaast is SolarEdge geweldig in Nederland vertegenwoordigd. De helpdesk in Vianen is goed bemand met heel deskundige mensen die heel benaderbaar zijn en geduldig.

Wij kijken gratis met u mee

Zonnepaneelsystemen zijn nu eenmaal niet iets waar u als consument dagelijks mee te maken hebt. Omvormers vergelijken vraagt gewoon wat kennis. Als er iets aan de hand is, dan wilt u ook graag dat er een expert naar kijkt. Zeker buiten het garantietermijn, is dat behoorlijk kostbaar. Niet als u een parallel geschakelde systeem hebt. Wij hebben namelijk een database waarin live de productie van elk parallel geschakeld systeem dat wij geplaatst hebben staat. Wij kunnen van elk paneel zien wat hij doet en wanneer een probleem is ontstaan. Het is voor ons een kleine moeite en we doen het graag voor u. Met een serieel geschakeld systeem staat u er echt alleen voor, tenzij u een additioneel service-contract afsluit.

Conclusie over omvormers vergelijken

Wij zijn niet een onafhankelijke, onpartijdige website voor omvormers vergelijken. Wij hebben een commerciële insteek, namelijk systemen verkopen. Maar we willen wel graag de beste soort systemen verkopen. Als een systeem niet goed functioneert, draaien wij ervoor op en dat willen we koste wat het kost voorkomen. Een goed werkend systeem, is natuurlijk ook in uw belang. Wij kunnen niet in uw portemonnee kijken, en wij kiezen onze klanten niet uit – zij kiezen ons uit. Toch willen we u op het hart drukken eerst te zien wat voor systeem u wordt aangeboden, voor u naar de prijs kijkt. Iedereen kan een beter doel bedenken voor € 600,- dan het uit te geven aan een product dat marginaal beter is. Maar het is niet marginaal beter: parallel levert u veel meer opbrengst op en dekt u risico’s veel beter af. Of u daarna nog kiest voor Enphase, Solaredge of een ander, dat is aan u. U kunt meer lezen over de verschillen tussen SolarEdge en Enphase, elders op deze blog.

Bekijk nu de prijzen van de systemen in onze zonnepanelen prijsindicatie tool! En wilt u meer weten over hoe u een zonnepanelen offerte in bredere zin vergelijkt, kijkt u dan ook naar een speciaal artikel dat wij hierover hebben geschreven.

Omvormers vergelijken
Omvormer van SolarEdge, net geinstalleerd.

Zonnepanelen kopen betaling – het hele verhaal

De betaling bij zonnepanelen kopen is nu eenmaal een heikel punt die van aanbieder tot aanbieder varieert. Er zijn over de jaren een aantal klanten bij ons gekomen doordat wij uiterst liberale betalingscondities hebben. Om eerlijk te zijn is dat niet altijd in ons voordeel geweest. Veel van onze klanten zijn erg netjes met betaling, maar er zijn er natuurlijk ook tussen die misbruik maken van ons goede vertrouwen. We hebben echter vooralsnog besloten de betalingsregeling zo te laten om ons maximaal flexibel op te stellen tegenover onze klanten.

Eerder schreven wij al het artikel “Zonnepanelen offerte analyseren als een professional“. Dit is het tweede artikel in een reeks om u klaar te stomen voor het offerte-proces van zonnepanelen.

Zonnepanelen kopen
Zo’n mooie SolarEdge omvormer hebt u strakst ook hangen. Klik op de afbeelding voor meer info over SolarEdge.

Vooruitbetaling

Wat we ook vaak horen, en waar vooral grote spelers op de markt zich schuldig aan maken, is dat ze een betaling eisen voor het maken van een offerte. Voor dat ze op bezoek komen, moet u eerst een bedrag van ongeveer € 70,- overmaken om überhaupt een offerte te krijgen. Vaak is het dan zo geregeld dat u dat bedrag gecrediteerd krijgt op de uiteindelijke factuur, maar als u niets koopt, bent u het kwijt.

Wij hebben alle begrip voor partijen die deze methode gebruiken. Het is natuurlijk nooit leuk om werk voor niets te doen. Mensen worden zo gestimuleerd om eerst te bepalen of ze wel echt belangstelling hebben voor zonnepanelen kopen. Als ze namelijk echt geïnteresseerd zijn, dan zullen ze bereid zijn de € 75,- te betalen.

Voor veel mensen, natuurlijk, voelt dit echter vaak niet goed. Zonnepanelen kopen is nu eenmaal niet iets waar mensen veel over weten of iets wat ze echt nodig hebben. Ze willen zich vaak over dit onderwerp wat meer inlezen en hebben wat tijd nodig zich erop te oriënteren. Zo een betaling vooraf, doet zich behoorlijk opdringerig voor.

Zonnepanelen kopen
Heerlijke LG zonnepanelen

Termijnbetalingen

Wat wij vroeger hadden, en wat eigenlijk heel gebruikelijk is bij de meest zonnepanelen aanbieders is dat er één of meerdere aanbetalingen worden gedaan. Het nadeel daarvan is dat het geen zekerheid biedt. Zowel voor u als klant niet, als voor de zonnepanelen installateur niet. Als er bijvoorbeeld complicaties zijn van welke aard dan ook, dan zit u op hete kolen omdat al een deel van uw geld weg is zonder dat u een werkend systeem hebt. Voor de zonnepanelen-installateur is het ook vervelend, omdat hij toch nog op een aanzienlijk deel van zijn geld moet wachten. Onze filosofie is dat wij de klant liever van die angst bevrijden en het initiatief bij onszelf houden om de klus zo snel mogelijk tot een goed eind te brengen.

Een aanbetaling bij ons was gebaseerd op twee stadia. De eerste was de algemene aanbetaling die gemaakt moest worden bij het tekenen van de offerte. Deze aanbetaling was 25% over het volledige btw bedrag. 55% van het totale eindbedrag moest worden betaald bij het leveren van de materialen – vaak een paar dagen tot een dag voor de installatie. Dat betekent dat er uiteindelijk maar 20% hoefde te worden afgerekend op het eind, als de installatie voltooid was.

Uiteindelijk was een andere belangrijke reden voor ons om te stoppen met de termijnbetalingen, omdat wij niet meer de spullen vooraf bij de klant stalden. We lieten ze vanaf ongeveer midden 2015 gewoon bij onze installateurs afleveren en meenemen op de dag van de installatie. Dat scheelde een hoop geregel van naast de betalingsadministratie, ook de planning van de installatie en de communicatie daarover.

Mensen die er onze Algemene Voorwaarden op na slaan, zullen zien dat onze oude termijnbedragen nog steeds vermeld staan in de betalingscondities. Wij zijn ons hiervan bewust. We laten dat ook staan omdat we van sommige mensen wel verwachten dat ze in termijnen betalen en wij willen deze mensen niet het gevoel geven dat we hen er tussenuit pikken.

Betaling achteraf bij zonnepanelen kopen

Tegenwoordig accepteren wij dus het volledige bedrag na oplevering van het systeem. Zoals we eerder al aangaven zijn wij veruit in de minderheid hiermee. Het termijn van betaling is, om enigszins ons cashflow gezond te houden, kort op de eindafrekening; namelijk drie dagen na oplevering. Toen we nog betaling in termijnen deden, lieten we onze klanten een week na oplevering betalen. Dat had ook weer zo zijn voordelen, omdat als er dan problemen waren, de klant nog het gevoel had een stok achter de deur te hebben om het probleem te verhelpen. Natuurlijk was dat niet helemaal de bedoeling, maar we vonden het geen probleem klanten op dat vlak wat meer zekerheid te bieden omdat ze toen toch al 80% van het bedrag hadden betaald.

Boter bij de vis voor zonnepanelen

In de toekomst gaan we waarschijnlijk een mobiel pinautomaat gebruiken om meteen bij oplevering te pinnen of de creditcard te gebruiken. Dat is gemakkelijk voor de klant en voor ons. Daar staan we uiteindelijk natuurlijk ook voor: ontzorgen.

 

‘I’ll Be Back — With Solar Panels’: Doe mee met Arnie in de strijd tegen klimaatverstoring

De Franse minister van milieu Nicolas Hulot schudt de voormalige gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger de hand. De laatste is oprichter van de R20-klimaatactiegroep, dat bijeenkwa, voor een vergadering op 23 juni 2017 bij bovengenoemde ministerie in Parijs. Politici, juridische deskundigen en activisten lanceerden een campagne in Parijs voor een wereldwijd pact om het mensenrecht te beschermen van een schone, gezonde leefomgeving.

Dat Schwarzenegger een voorvechter is voor actie tegen klimaatverandering is wel duidelijk uit de tientallen filmpjes die hij over de jaren opnam in welke hij op quasi humoristische toon de gevaren van klimaatverandering poogde onder de aandacht te brengen. Veel opgeleverd op nationaal niveau hebben zijn inspanningen niet; getuige de verkiezing van Trump als president. Binnen zijn eigen staat, Californië waarschijnlijk wel. De staat heeft het beleid van Trump van de hand gewezen en slaat een eigen, duurzame weg in waarin het zelf maatregelen treft om klimaatverandering te stoppen.

Het is moeilijk om de voormalige Californië gouverneur niet te bewonderen voor zijn pogingen om een gematigd, progressief beleid te bevorderen in deze tijden van ‘Take No Prisoners!’ politiek. Om te helpen, zouden we allemaal buiten onze kaders moeten denken op de door Californië-geïnspireerde manieren om de opwarming van de aarde te bestrijden. Sommige dingen lijken voor de hand liggend: kies duurzame energie, doneer aan goede doelen die het milieu redden en koop gezond voedsel voor mens en dier.

Zonnepanelen kopen
Zonnepanelen kopen

Wat ook zou kunnen: legaliseer marihuana. Als de Amerikanen passiever werden, zouden zowel de economische output als het verlangen om veel dingen te bezitten moeten verminderen. Daarbij zal het een zegen zijn op een gebied waar de VS economische overheersing heeft: snackwaren. Subsidie ​​voor geavanceerde virtuele realiteit als een middel zodat mensen minder snel in het vliegtuig stappen zou ook zijn voordelen hebben. Vliegen mensen toch, dwing ze dan allemaal het toilet te gebruiken om hun gewicht te verminderen en daarmee brandstof te besparen.

Mensen die protesteren voor nieuwe pijpleidingen zouden geen benzine mogen krijgen voor een week, of een maand als ze een voertuig gebruiken dat minder dan 40 km/l haalt om naar de protestbijeenkomst te rijden. Ook al zeggen ze: “ik rij een Prius”,  maar dan tweemaal bij hetzelfde sociale evenement  zijn en je ze daarna naar huis moet duwen.

De regering zou geen moeite moeten doen om kustlijnen te verdedigen tegen stijgende oceanen. Vernietiging van steden zoals Miami betekent minder economische groei en daarmee lagere uitstoot van broeikasgassen. Elke in weelde levende beroemdheid die het eenvoudige leven predikt moet maar een tijdje bij een Amish-gemeenschap gaan wonen. Dan piept hij wel anders. Voor elke vijfentwintig tweets die zo iemand stuurt, moet een fiets aangedreven generator lang genoeg werken om 20 watt uur te maken. Als u meer dan 2 minuten nodig hebt om uit te pakken voor de metaaldetector op het vliegveld, wordt u naar huis gestuurd. Amerikanen moeten zich aansluiten bij sportscholen, om 10% van hun lichaamsgewicht verliezen. Als we nu eens een fitnesscoach konden vinden om ons te adviseren. Iedereen die op een bus reist, moet er een kilometer achter kunnen lopen.

Tot slot: iedereen die hetzelfde zegt als Arnold en geen sou geeft over carbon offset programma’s, moet maar een maandje in Beijng gaan wonen. Ik vermoed dat er sprake zal zijn van een vernietiging van V.N. uitgaven voor dit probleem.

Zonnepanelen offerte analyseren als een professional

Dit artikel moet u helpen uw zonnepanelen offerte te analyseren als een professional met 10 aankooptips waarop u elke zonnepanelen offerte kunt scoren. Want Nederlanders kopen dan wel steeds vaker zonnepanelen, maar het blijft een behoorlijk pittige aangelegenheid om voor de eerste keer in te duiken. Voor de meeste mensen zijn het saaie onderwerpen: hoe een omvormer werkt, wat een paneel opwekt; het montagesysteem op het dak. Toch is het belangrijk om zaken als deze naast bijvoorbeeld uw algemene indruk van de installateur te leggen. Hoe meer factoren u afweegt des te beter uw beslissing zal zijn.

Zonnepanelen offerte
Zonnepaneel installatie

Wat ons betreft is de vraag dus hoe een huiseigenaar een zonnepanelen offerte moet evalueren om aanbiedingen van verschillende aannemers te vergelijken als appels-met-appels. Daarvoor heb ik vandaag de tijd genomen om me erover uit te weiden en tien handige aankoop tips te schrijven hiervoor. Ja, we hebben 10 tips samengesteld om de zonnepanelen offerte van elke zonnepaneel aanbieder te kunnen deconstrueren en op waarde te kunnen schatten. Ongeacht hoe de voorstellen eruit zien of wat er wordt voorgesteld, zullen deze tips leiden tot een eerlijk prijskaartje voor u als klant, voor een goed product waar u jaren en jaren plezier van zult hebben. En iets positiefs aan het milieu zal bijdragen. Laten we dat ook niet vergeten natuurlijk.

10 Tips om de zonnepanelen offerte te evalueren en voorstellen te vergelijken

1) Bereken de prijs per Wattpiek

Een van de beste manieren om aanbiedingen te vergelijken is het berekenen van de prijs per Wattpiek. Zodra de aannemer de werkelijke installatieprijs heeft gegeven (inclusief apparatuur, arbeid en eventuele extra’s) is de berekening eenvoudig te maken. Neem de prijs en verdeel deze door de DC wattage om te komen tot de prijs per Wattpiek. Vooral als de aanbiedingen voor systeemgrootte dezelfde Wattpiek zijn, is de prijs per Wattpiek een makkelijker aantal om te berekenen.

2) Overweeg de reputatie van de fabrikant, de installateur en de andere aangeboden materialen

Wie zoekt, vindt. Zeker wie goed zoekt. Referenties zijn er in overvloed  en als er iets negatiefs ergens over te vinden is, dan is dat over het algemeen op het internet wel te vinden. Daarmee hebben we het niet over de sites van de fabrikanten of installateurs zelf, maar over forums. Google heeft zelf een referentie afdeling voor bij hun aangesloten bedrijven. Facebook ook. Voor zonnepanelen zelf zijn de verschillen niet zo groot, het verschil zit hem vaak wel in de geleverde diensten door de installateurs. Installatiewerk is mensen werk. Goede installateurs, daar betaalt u gewoon meer voor.

3) Bereken de terugverdientijd van een systeem

Hoeveel betaalt u vandaag voor elektriciteit? Wat krijgt u op de bank? Hoe zit dat over 10 jaar? Het antwoord op die vragen bepaalt het effect van het overstappen van uw huis naar zonne-energie. Het installeren van zonne-energie in uw huis gaat over het beheersen van de elektriciteitskosten. Voor een ruwe berekening van de terugverdientijd vermenigvuldigt u het aantal opgewekte kWh per jaar met € 0,20. U deelt de investering door het getal dat daar uitkomt. Een terugverdientijd van rond de 6 à 7 jaar is normaal. De terugverdientijd parameter hangt nauw samen met de prijs per Wattpiek natuurlijk.

4) Vraag om een leveringstermijn

Vaak heeft een installateur niet zijn eigen voorraad, maar bestelt hij op projectbasis van een groothandel. Het nadeel daarvan is dat hij afhankelijk is van de grillen van de markt. Als een zonnepaneel niet goed leverbaar is, dan komt u daar liever direct achter in plaats van dat u maanden tevergeefs zit te wachten terwijl u bij een andere aanbieder al onder de pannen was geweest voor een paart tientjes extra.

5) Hulp met het terugvragen van de btw

Mensen, dit stelt niets voor. Hier kun je als installateur in goed geweten geen geld voor vragen, vinden wij. Toch doen sommige installateurs het. € 80,- is het bedrag dat wij er vaak voor horen genoemd. Dus wij begrijpen dat mensen alles dat met de Belastingdienst te maken heeft eng vinden, maar dit is het moment om even dapper te zijn en het gewoon zelf te doen. Met de juiste instructies, en die zijn zo online te vinden, doet u dit in een handomdraai en bespaart direct € 80,-.

6) Aangesloten garantiefondsen of bijzonder keurmerken

Sommige installateurs geloven erin, anderen niet. Het feit is dat de markt voor zonnepaneelinstallateurs een bij elkaar geraapt zooitje is en dat er geen instanties met aanzien en geschiedenis zijn waar legitimiteit aan ontleend kan worden. Nieuwere organisaties als SGZE of Zonnekeur proberen in dat gat te springen, maar als je bij deze organisaties zelf doorvraagt, blijkt dat het weinig om het lijf heeft. Desalniettemin zou ik toch voor een bedrijf kiezen die aangesloten zat bij zo’n organisatie. Het zegt toch wel wat dat een bedrijf wil bijdragen aan een opgeruimd milieu en structuur poogt aan te brengen op de markt.

7) Op bezoek of op afstand

Er is geen software zo goed dat erop afstand een betere zonnepanelen offerte kan worden gemaakt dan na een huisbezoek. Natuurlijk zijn er uitzondering. Er lopen genoeg incompetente installateurs rond die daken verkeerd inmeten waardoor een installatie op de dag ván niet geplaatst kan worden. Tsja, dat is een bittere pil. Achteraf moet dan opnieuw onder de prijs onderhandeld worden. Dat is geen goede uitgangspositie omdat de wet een installateur goed beschermt tegen wanbetalers. Bent u het ergens niet mee eens, mag u niet zo maar betaling achterhouden. Zorg er dus voor dat u niet met tegenvallende kosten komt te zitten achteraf en nodig een specialist uit op bezoek. En drie weten altijd meer dan één!

Zonnepanelen offerte
Een installateur kan veel beter ter plekke uitleg en toelichting geven dan op afstand.

8) Wie installeert er?

Kijk, installateurs groot en klein maken gebruik van externe installateurs. Zelfs elektriciteitsmaatschappijen doen dat. Verkopen is een vak, en installeren is een vak. Sommige kunnen beide, maar de meesten maar één goed, als ze mazzel hebben. Het voordeel van een bedrijf dat zich puur richt op service en verkoop, is dat u altijd kunt opbellen en geholpen wordt. Staat uw installateur op het dak, dan kan hij u niet zo goed helpen met uw btw aangifte. Vraag hoe het bij een organisatie geregeld is. Werken ze lang samen met de installateurs? Hebben ze een samenwerkingsovereenkomt? Wie spreekt u aan als iets niet goed werkt?

Zonnepanelen offerte
Een installateur kijkt op het dak

9) Bekabelingsroute en hulpmiddelen voor communicatie

Goede installateurs hebben bouwkundig inzicht en weten altijd een manier te bedenken om uw systeem aan te sluiten op de meterkast en de omvormer met het internet te verbinden. Als niet in de zonnepanelen offerte staat hoe de installateur e.e.a. aansluit, is dat een serieuze tekortkoming. Hiermee toont hij niet alleen zijn expertise (of gebrek daaraan), maar ook de haalbaarheid van het project. Geloof me, op de dag van de installatie wilt u niet chagrijnige installateurs hebben die tevergeefs gaten aan het boren zijn in uw woning om een route te bedenken. Dat moet van te voren uitgedacht zijn en gecommuniceerd worden. Dit punt houdt sterk verband met bezoek op afstand ja/nee.

Zonnepanelen offerte
Installateur aan het werk in de meterkast

10) Voorkomen contactpersoon

Niet iedereen heeft een even vlotte babbel, maar juist met zonnepanelen wil je dat ook niet. Je hebt een contactpersoon nodig die al eens met elke vraag geconfronteerd is, een deskundige indruk maakt en boven de stof staat. Goed Nederlands in taal en geschrift, vertelt u veel over een persoon.

Laat ik eindigen met een heel belangrijke punt over mensen die ook nog overwegen te huren: gratis zonne-energie of een gratis zonnepaneel-installatie bestaat niet. In de afgelopen jaren hebben we opgemerkt dat er meer nieuwsverhalen komen over het huren van zonne-energie die toch niet helemaal gratis blijken te zijn. In feite kan het huren van zonnepanelen 2-3 keer duurder zijn dan het gewoon in één keer aan te schaffen.

Langzaam aan peuzelen SolarEdge en Enphase de particuliere markt op, maar de grootste uitdaging wacht hun nog – I

Wanneer een bedrijf een nieuw product introduceert dat een snelle afname geniet en de manier verandert die een industrie werkt, valt dat samen met positieve zakelijke vooruitzichten. Maar dit zijn vreemde tijden in de duurzame-energie wereld. Ongekende inzet komt overeen met een vertraging in de groei van particuliere zonne-energie, zelfs als de prijzen blijven dalen en de grote spelers in de industrie worstelen om kosten te besparen en bij te blijven. Die onzekerheid bevindt zich nu ook in de hulp-industrie: omvormers. Een van de spannendere ontwikkelingen in de omvormer wereld is de trend van de kleine beweging van grote gecentraliseerde omvormers, die een groep zonnepanelen bedienen, naar elektronica om afzonderlijk op elke module stroomproductie te lokaliseren – parallel geschakelde techniek. Enphase leidt nu in zijn tiende bestaansjaar de markt voor micro-omvormers, terwijl de jongere SolarEdge een concurrerende technologie biedt die gelijkstroom optimizers op elke module installeert en ze aansluit op een string-omvormer.

SolarEdge zonnepanelen omvormer
SolarEdge systeem

Deze twee bedrijven controleerden in 2015 95% van de elektriciteitsmarkt voor parallelle techniek. In de Amerikaanse particuliere markt heeft SolarEdge dit jaar een marktaandeel van 31 procent in het tweede kwartaal. Enphase heeft 24 procent. Module-level power electronics (parallele techniek) bedroeg 56 procent van de Amerikaanse particuliere installaties in Q2, volgens het Amerikaanse PV Leaderboard van GTM Research. De toekomst ziet er helder uit voor deze twee: ze kunnen de golf van micro-elektronica berijden – die steeds kleiner, goedkoper en krachtiger worden – terwijl traditionele omvormer vastzitten met hogere productie kosten. De laatste ronde van de National Electrical Code standaarden in de V.S. duwt ook installateurs naar een gedistribueerd model zoals die van parallele producten, door de veiligheidsvoordelen van het lokaal afsluiten van een brand in geval van brand. “Het is een belangrijke driver voor het extra gebruik van module-level power electronics,” zei Scott Moskowitz, een senior analist bij GTM Research die zonnepaneel-installaties en technologie omvat. “Als ze een paar cent extra betalen voor snelle uitschakeling, denken veel installateurs dat ze ook de extra voordelen van modulair elektronica kunnen krijgen.”

Enphase zonnepanelen omvormer
Enphase systeem

Maar zowel Enphase als SolarEdge staan ​​voor grote uitdagingen voordat ze tot die glimmende toekomst kunnen komen. Enphase heeft in september een reorganisatie aangekondigd en heeft 11 procent van zijn personeelsbestand ontslagen in de hoop 20 miljoen dollar aan jaarlijkse bedrijfskosten te besparen. SolarEdge’ aandelen hebben een duik genomen, en er zijn korte inzetten tegen de stijging van de markt als gevolg van de turbulentie van de markt en de dreiging van Chinese omvormer fabrikanten die met goedkopere producten de markt saboteren. Het helpt niet dat de grootste SolarEdge-klant tot dusver, SolarCity, door Tesla is overgenomen die het voornemen hebben aangekondigd om over te schakelen naar omvormers die in huis zijn gemaakt. SolarEdge en Enphase, deze twee rivaliserende bedrijven kijken elk uit naar een toekomst waarin hun technologie de gene is die slaagt. De vraag is nu hoe ze daar kunnen komen.

De Enphase omvormer benadering

Enphase heeft ervoor gekozen om een ​​pure kostenreductie-strategie te vermijden. In plaats daarvan heeft het bedrijf het moeilijkere pad gekozen om functies toe te voegen terwijl kosten worden bespaard. “We besparen kosten uit de productie, we voegen functies toe, en wel functies die onze klanten in staat stellen geld te besparen in hun werkzaamheden,” zei Reed. Micro-omvormer-klanten – PV-installateurs – reageren niet op de zware onrust van de zonne-energie op dezelfde manier, merkte Reed op. De mega-installateurs scrambelen om kosten te besparen, maar de tweede- en derde-niveau installateurs, meer regionale en lokale spelers, zijn niet onder druk. “De Tier 2’s en Tier 3’s gaan voor kwaliteit in de markt, en ze willen echt lange termijn relaties met klanten hebben,” zei Reed. “Dat voert hen naar hoog-vermogen en hoogwaardige installaties op daken.” Deze aanpak komt beter overeen met het productaanbod van Enphase. Naarmate de topspelers van de zonne-industrie hun bedrijfsmodellen aanpassen, is Enphase bereid om de ‘lange staart’ segment van zijn klantenbasis te laten groeien. Dat hoogwaardige, high-power-stuk bedrijf groeit als percentage in de loop der tijd, voorspelt Reed, omdat het de uiteindelijk besparingen biedt: minder modules op het dak, minder montagemateriaal, minder arbeid, en minder koper om de elektriciteit te vervoeren. Inderdaad, de nieuwe IQ6 micro-omvormer van Enphase zal worden verzonden in 2017 en is ontworpen om klanten geld te besparen door de installatie-ervaring te stroomlijnen, aldus Reed. Het kost 50% van het gewicht uit het kabelsysteem en elimineert duurzaam elektrisch werk op het dak door meer plug-and-play functies te hebben. “We zien zeker harde kosten voor onze installateurs dalen, maar we zijn ook actief in onze productlijnen, die voor onze installateurs zachte kosten besparen,” zei Reed. Enphase is ook bezig geweest met nieuwe inkomensstromen als buffers tegen moeilijke tijden in de particuliere micro-omvormer markt. Het bedrijf lanceerde een energieopslagproduct in Nieuw-Zeeland en Australia dat gebruik maakt van de gedistribueerde AC-architectuur van de micro-omvormer. Het accu systeem komt vroeg in 2017 naar de VS. Enphase lanceerde ook een commerciële micro-omvormer ontwerp, maar dat is nooit een kernonderdeel van de strategie geweest. Reed noemde het een ‘goede verbetering’ – als uitbreiding op de particuliere markt dat de prijs van de apparatuur drijft. Het wordt geleidelijk zo meer concurrerend, ook in de commerciële sector. Particuliere klanten maken nog steeds ongeveer 85 procent van de bedrijfswerkzaamheden uit.

Lees hier verder.

 

Nieuwe ontwikkelingen onderzoek perovskiet: de mogelijke opvolger van slicium voor zonnecellen

We horen het vaak: mensen die de aanschaf van zonnepanelen uitstellen omdat ze er zeker van zijn dat er betere, hogere efficiënte panelen aankomen die de huidige zonnepanelen in een stofwolk achter zich zullen laten. Niets is minder waar. Echte doorbraken, zijn nog lang niet in vizier. Wel worden er enige vorderingen gemaakt.

Een recente studie, aangesloten bij UNIST, vond de sleutel om op een ​​nieuwe kosten-efficiënte manier zonnepanelen te produceren uit anorganische-organische hybride perovskiet zonnecellen (PSC’s). Met deze methode is een nieuwe wereldrecord efficiëntie van 22,1% in kleine cellen en 19,7 procent in 1- vierkante centimeter cellen reeds behaald.

Deze ontwikkeling komt voort uit een onderzoek, uitgevoerd door professor Sang-Il Seok van Energy and Chemical Engineering bij UNIST in samenwerking met professor Jun Hong Noh van Korea Research Institute of Chemical Technology en professor Eun Kyu Kim van Hanyang University, die beide deelnamen als co- auteurs van de studie.

Een belangrijk kenmerk van deze technologie is het vermogen om het dominante defect in perovskiet halogeniden (die bekend staat om de foto-elektrische efficiëntie) te verminderen. De resultaten, gepubliceerd online in de 30 juni uitgave van het tijdschrift Science, tonen aan dat een zorgvuldige controle van de groeivoorwaarden van perovskiet lagen met het beheer van gebrekkige halideanionen essentieel is voor het realiseren van hoogwaardige dunne film-PSC’s op basis van loodhalogenide-perovskiet absorbeerders.

Perofskiet zonnecel

 

“Deze studie kan de huidige record efficiëntie van perovskiete zonnecellen verbeteren van 20,1% naar 22,1%,” zegt professor Seok. “Dit zal de commercialisering van de budget, high performance perovskiete zonnecellen versnellen.”

Perovskiet is een unieke kristalstructuur, bestaande uit formamidinium met meerdere kationen en gemengde halide anionen. Een perovskiet zonnecel (PSC) is een type zonnecel, die de perovskiet gestructureerde verbinding omvat, meestal een hybride organisch-anorganisch lood of tinhalogenide-materiaal, als de licht-oogende actieve laag.

Een organisch-anorganische hybride PSC is een type zonnecel, die de perovskiet gestructureerde verbinding omvat, zoals de licht-ogende actieve laag. Dergelijke apparaten hebben veel onderzoeksbelang geïnspireerd door hun toepassingen in zuinige zonnecellen en lichtemissie. Inderdaad tonen deze zonnecellen niet alleen relatief hoge fotovoltaische energieomzettings efficiënties (boven 22%), maar ze kunnen ook gemakkelijk worden vervaardigd met behulp van goedkope anorganische-organische perovskiet verbindingen.

De vorming van een dichte en uniforme dunne laag op de substraten is cruciaal voor de fabricage van high-performance PSC’s. De concentratie van defectstaten, die de prestaties van een cel verminderen door de openingsspanning en de stroomstroomdichtheid te verminderen, moet zo laag mogelijk zijn.

Het onderzoeksteam rapporteert dat zorgvuldige controle van de groeivoorwaarden van perovskietlagen met het beheer van gebrekkige halideanionen essentieel is voor het realiseren van hoogwaardige dunne film-PSC’s op basis van loodhalogenide-perovskiet absorptie.

Uit hun studie bleek het onderzoeksteam de introductie van extra jodide-ionen in de organische kationoplossing voor elkaar te hebben gekregen, welke worden gebruikt om de perovskiet lagen te vormen. Door middel van een intra-moleculaire uitwisselingsproces, vermindert de concentratie van diepgraadse defecten. Het resultaat toonde aan dat de defecte gemanipuleerde dunne perovskietlagen de fabricage van PSC’s met een gecertificeerde energie-omzettingsefficiëntie van 22,1% in kleine cellen en 19,7% in 1 cm2 vierkante centimeter cellen mogelijk moet maken.

De energie-omzettingsefficiëntie van deze PSC’s met verminderde defecten bedraagt ​​22,1% en is officieel gecertificeerd door het National Renewable Energy Laboratory (NREL).

“De sleutel is om het vervaardigen van hoogwaardige zonnecellen zonder defecten in materialen die energieverlies veroorzaken bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit te maken,” zegt professor Seok. “Onze studie presenteert een nieuwe methode die de vorming van deep-level defecten onderdrukt, waardoor een nieuwe record efficiëntie voor PSC’s wordt gehaald.”