Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving II

Dit artikel is de tweede uit het tweedelige “Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving “. Klik op de link om deel één te lezen.

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen? Je bedoelt naast salderen? Nee. Nog geen drie maanden geleden maakte VVD minister Kamp van Economische Zaken bekend dat de salderingswetgeving in alle waarschijnlijkheid zou blijven bestaan tot 2023. Dat is nu alweer veranderd, ondanks dat de VVD de grootste partij is in de coalitie. De salderingsregeling duurzame elektriciteit – want salderen heeft niet alleen op zonnepanelen betrekking – wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. In het regeerakkoord staat niet wat voor regeling dat precies wordt, wat niet raar is voor een regeerakkoord. Die bevatten immers altijd maar een uitzetting van de hoofdlijnen. In de wandelgangen wordt er echter gefluisterd over een terugleversubsidie; een subsidie zonnepanelen. Namelijk, op verzoek van informateur Zalm heeft het Centraal Planbureau (CPB) het regeerakkoord doorgerekend. In het rapport over de salderingsregeling schrijft het CPB:

“De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.”

Met andere woorden, het salderen wordt simpelweg vervangen door een systeem waar het niet uitmaakt of nu binnen of buiten het eigen verbruik wordt opgewekt. Dat heeft vooral voor huiseigenaren met een beperkt dakoppervlakte, flinke nadelen. Voor bedrijven of huisbezitters met een groot garage dak, komt het weer veel beter uit. Mensen die nu nog niet hun maximale dakoppervlak hebben benut, zullen hierdoor waarschijnlijk meer panelen gaan nemen. De nieuwe subsidie zonnepanelen kost het rijk 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. Concluderend moeten we dus stellen dat aan de overheidskant er niet een substantieel verandering in inkomsten plaats zal vinden in de eerstvolgende twee jaar. Het is vooral de zonnepanelenbezitter die een reductie zal zien in het rendement terwijl toekomstige bezitters worden aangespoord zoveel mogelijk panelen te nemen.

Subsidie zonnepanelen
Mooie zonnepanelen

Het lijkt daarmee of de regering maar lauwtjes reageert op de behoefte voor additionele subsidie zonnepanelen in de PV-markt. Echter, de regering ziet zeker graag meer zonnepanelen in Nederland, maar in plaats van het extra te stimuleren, hoopt het dat de markt haar werk zal doen om de prijzen van zonnepanelen te drukken en op die manier het interessant te maken voor de burgers om ze toch aan te schaffen. In zijn algemeen, naarmate de expertise en ervaring in de bouwsector toenemen, zullen de kosten dalen en kan de verduurzamingsmarkt meer op eigen benen komen te staan, verwacht het kabinet.

Aanpassing Energiebelasting steuntje in de rug subsidie zonnepanelen en andere hulpmaatregelen.

Het nieuwe regeerakkoord kondigt een verhoging aan van de energiebelasting op gas en elektriciteit. Voor de consument betekent dit in feite: de vervuiler betaalt. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing, emissiereductie en het zelf decentraal opwekken van elektriciteit, zoals met zonnepanelen. Aan het eind van de kabinetsperiode plant de regering dat nieuwe huizen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd worden. Dat betekent een overstap op warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. Gezien de elektriciteitsvraag hiervan, zal de burger eerder geneigd zijn om zijn eigen elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Een ander graag-geziene verandering is dat het kabinet zich toe wilt leggen op het voorhanden maken van gebouw-gebonden financiering dat gebruikt kan worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. Dit zou vooral belangrijk kunnen zijn voor mensen die nu niet de middelen hebben om in zonnepanelen te investeren, maar wel graag daarvoor een lening willen afsluiten; zeker als deze tegen een lager rente-tarief is dan het rendement van de zonnepanelen. Er komt ook een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Benieuwd naar de rest van het regeerakkoord? Klikt u op de link. Voor een zelf-geassembleerde offerte voor zonnepanelen, bezoekt u onze prijsindicatie tool.

Hoe moet ik omvormers vergelijken?

Omvormers vergelijken is niet zo makkelijk en toch heel belangrijk. Over het algemeen beginnen mensen een offertegesprek door ons vragen over de zonnepanelen te stellen. En natuurlijk, zonnepanelen zijn belangrijk. Maar ze zijn nog lang niet zo belangrijk als de omvormer. De omvormer is het brein van de installatie. Als er een paar slechte zonnepanelen tussen zitten, haalt een goede omvormer er alles uit wat er in zit. Andersom – als u fantastische zonnepanelen hebt, maar een slechte omvormer – zal uw systeem zwaar daaronder lijden.

Omvormers vergelijken
Mooie zonnepanelen met SE15 K omvormer van SolarEdge

Omvormers vergelijken: parallel en serieel omvormers

Mijnzonnepaneelofferte.nl is een website met een duidelijke voorkeur voor bepaalde omvormers boven andere. U moet het zo zien; er zijn twee soorten omvormers: parallel en serieel. Beide worden nog veel in Nederland toegepast en wij hebben in het verleden ook beide soorten geïnstalleerd. Sinds een jaar of twee doen we dat niet meer. Het is allemaal parallel geworden. De belangrijkste reden daarvoor is het soort klanten dat wij aantrekken. Vooral in het begin was de zonnepanelen markt extreem prijs gedreven, ook met omvormers vergelijken. Dat is wel veranderd ten gunste van een consumentenprofiel dat nog steeds kritisch is, maar ook veel meer naar kwaliteit en service kijkt. Binnen dat kader hoort een parallel geschakeld systeem nu eenmaal veel beter thuis dan een serieel geschakeld systeem.

Monitoring parallel geschakelde omvormers

Omvormers die gebruik maken van een parallelle schakeltechniek hebben veel voordelen ten opzichte van serie geschakelde omvormers. U  kunt van elk paneel precies bij houden wat de opbrengst daarvan is. Dat kan met een serieel geschakeld systeem alleen per string. Dat heeft als nadeel dat als er iets aan de hand is met één van de panelen, u alleen ziet dat de string niet meer functioneert aan de lagere opbrengst of algehele uitval. Buiten uw garantietermijn is dat best een kriem, omdat u dan zelf verantwoordelijk bent voor het achterhalen van een garantiekwestie met één van uw panelen en niet de installateur. U zou dan eigenlijk alle panelen van het dak moeten halen en één voor één moeten testen door een speciale monteur met de juiste apparatuur daarvoor aan te nemen. Dat is een kostbare aangelegenheid en kost veel meer dan in eerste instantie te kiezen voor een parallel geschakelde systeem. Natuurlijk komt het niet zo vaak voor dat zo’n situatie zich voordoet – dat een paneel kapot gaat – maar zo nu en dan wel. Is uw systeem parallel? Dan wordt een uitdraai van de spanningsgrafiek van een paneel als voldoende geaccepteerd om een nieuw paneel of vergoeding te krijgen van de paneel fabrikant.

Parallel geschakelde omvormers hebben hogere opbrengst

Er zijn over de jaren meerdere onderzoeken geweest naar het rendement van omvormers. Als vuistregel gebruiken wij voor de opbrengst van een serieel geschakeld systeem dat hij 86% van het vermogen haalt bij een ideale zonligging. Bij een parallel geschakeld systeem haalt hij gewoon 100%. Het extra rendement heeft als belangrijk effect dat uw terugverdientijd ook snel daalt. Een parallel geschakeld systeem verdient zich daardoor net zo snel terug als serieel en daarna hebt u een hogere opbrengst. Wij zouden het moeten weten omdat wij een testopstelling op het dak hebben met SolarEdge en al voldoende systemen van beide soort hebben draaien in de buurt. Wij houden contact met onze eerste klanten dus we weten wat hun systemen produceren.

Omvormers vergelijken
Kleinere installatie op woonhuis met SE3000 omvormer van SolarEdge

Het gaat langer mee

De drie parallele systemen die wij in onze tool hebben, hebben alle drie een veel langere garantie dan gemiddelde string-omvormers.  De belangrijkste omvormerfabrikant, SMA, zit op slechts vijf jaar en naar wij hebben vernomen is de opvolging van garantiekwesties ook niet alles dat voorgespiegeld wordt door het Duitse bedrijf.  Andere omvormerfabrikanten zitten maar op 10 jaar, terwijl SolarEdge, APS en Enphase op 12, 20 en 20 jaar zitten respectievelijk. Toch is eigenlijk de garantie van SolarEdge het beste. Binnen het garantietermijn wordt een product van SolarEdge namelijk gewoon vervangen. Daarnaast vergoedt SolarEdge de installateur om het probleem te verhelpen. De andere twee doen dit niet. Van de twee is de garantie van APS nog het beste. Enphase vergoed alleen de dagwaarde van het kapotte onderdeel. SolarEdge garantie  is ook nog eens uit te breiden tegen een vrij lage vergoeding. Een enkelfase systeem tot de SE3680 kost maar € 125,- om uit te breiden naar 20 jaar. Als u daar het prijsverschil vanaf haalt tussen Enphase en SolarEdgde, bijvoorbeeld, hebt u en betere garantie en bent u goedkoper uit. Daarnaast is SolarEdge geweldig in Nederland vertegenwoordigd. De helpdesk in Vianen is goed bemand met heel deskundige mensen die heel benaderbaar zijn en geduldig.

Wij kijken gratis met u mee

Zonnepaneelsystemen zijn nu eenmaal niet iets waar u als consument dagelijks mee te maken hebt. Omvormers vergelijken vraagt gewoon wat kennis. Als er iets aan de hand is, dan wilt u ook graag dat er een expert naar kijkt. Zeker buiten het garantietermijn, is dat behoorlijk kostbaar. Niet als u een parallel geschakelde systeem hebt. Wij hebben namelijk een database waarin live de productie van elk parallel geschakeld systeem dat wij geplaatst hebben staat. Wij kunnen van elk paneel zien wat hij doet en wanneer een probleem is ontstaan. Het is voor ons een kleine moeite en we doen het graag voor u. Met een serieel geschakeld systeem staat u er echt alleen voor, tenzij u een additioneel service-contract afsluit.

Conclusie over omvormers vergelijken

Wij zijn niet een onafhankelijke, onpartijdige website voor omvormers vergelijken. Wij hebben een commerciële insteek, namelijk systemen verkopen. Maar we willen wel graag de beste soort systemen verkopen. Als een systeem niet goed functioneert, draaien wij ervoor op en dat willen we koste wat het kost voorkomen. Een goed werkend systeem, is natuurlijk ook in uw belang. Wij kunnen niet in uw portemonnee kijken, en wij kiezen onze klanten niet uit – zij kiezen ons uit. Toch willen we u op het hart drukken eerst te zien wat voor systeem u wordt aangeboden, voor u naar de prijs kijkt. Iedereen kan een beter doel bedenken voor € 600,- dan het uit te geven aan een product dat marginaal beter is. Maar het is niet marginaal beter: parallel levert u veel meer opbrengst op en dekt u risico’s veel beter af. Of u daarna nog kiest voor Enphase, Solaredge of een ander, dat is aan u. U kunt meer lezen over de verschillen tussen SolarEdge en Enphase, elders op deze blog.

Bekijk nu de prijzen van de systemen in onze zonnepanelen prijsindicatie tool! En wilt u meer weten over hoe u een zonnepanelen offerte in bredere zin vergelijkt, kijkt u dan ook naar een speciaal artikel dat wij hierover hebben geschreven.

Omvormers vergelijken
Omvormer van SolarEdge, net geinstalleerd.