Salderen nieuws

Salderen nieuws: salderen gaat een jaar door

Iedereen wacht in spanning op salderen nieuws. Een ongemakkelijke spanning. Ook hier wordt wel eens op de agenda gekeken op kantoor van Triplesol.  Vanaf 2020 zou het overheidsbeleid veranderen. Salderen werd in de ban gedaan, en daar kwam een terugleversubsidie voor terug. Eerder dit jaar berichtte Minister Wiebes hier al over aan de Tweede Kamer in een brief. Hierin werden de lijnen uitgezet van wat er verwacht moest worden.  Ik heb hier eerder over geschreven. Ik zet alles weer even op een rijtje.

Salderen nu

Salderen nu is een systeem waarbij elke kWh die op wordt gewekt twee kanten op kan gaan. Het wordt à la minuut verbruikt, of het gaat terug het net op. De verhouding tussen deze twee bestemmingen is ongeveer 25%/75%, respectievelijk. De 75% die je teruglevert ruil je om tegen elektriciteit die je later weer verbruikt. Stel dat in die 75% ook een deel buiten het eigen verbruik zit, dan krijg je daar van de netbeheerder een verlaagd tarrief voor. Dit is de reden  dat de meeste mensen in Nederland een systeem nemen dat geënt is op hun eigen verbruik, maar niet meer.

Vanaf 2021 (blijkt nu), komt er een standaard terugleversubsidie voor de 75% die je teruglevert aan het net. Voor alle teruggeleverde elektriciteit wordt een lager tarief betaalt dan de 1:1 vergoeding die je nu met salderen hebt. De terugverdientijd van een zonnepaneelinstallatie zal daarmee omhoog gaan. Wiebes schreef in zijn brief dat een gemiddeld systeem binnen 7 jaar terugverdient moet zijn. De hoop is dat mensen op den duur gaan kiezen voor kleinere thuisaccu’s, waarmee de 75% die ze terugleveren voor een deel kan worden opgeslagen. Uiteraard is dit een erg prijselastisch onderwerp. Het parool van de overheid luidt daarom: stapsgewijs afbouwen van stimulering, zodat het uiteindelijk geen overheidssteun nodig heeft.

Salderen nieuws

Niet geheel onverwacht, blijkt het schetsten en inregelen van dit project een behoorlijk lastig karwei, meldde Wiebes de Kamer afgelopen woensdag. Hij memoreerde geen vertrouwen te hebben dat de koerswissel voor 2020 gerealiseerd zou zijn. Hieraan kleven een aantal voordelen. De belangrijkste is dat huidige zonnepaneel bezitters een jaar langer tegen het gunstigere tarief kunnen terugleveren. Mensen die nu al zonnepanelen hebben profiteren van dit versneld terugverdienen. Nieuwe zonnepaneel bezitters schaven iets van die 7 jaar af, die ze al langere tijd is voorgehouden om teleurstelling te voorkomen. Een jaar langer salderen is ook gunstig voor de staatskas voor dit jaar, want salderen is iets goedkoper dan de start van het nieuwe terugleversubsidie traject, volgens de Rekenkamer.

Rekenvoorbeeld salderen nieuws

Stel men heeft een verbruik van 4000 kWh, en neemt een systeem van 5000 kWh. Als het verbruik hetzelfde blijft wordt er dus een surplus teruggestuurd het net op, naar de elektriciteitsmaatschappij. Ongeveer 1000 kWh van de opgewekte elektriciteit wordt op moment dat het binnenkomt verbruikt. 3000 kWh wordt gesaldeerd. De 1000 kWh reken ik tegen een tarief van marktwaarde: wat u ervoor zou betalen als u het in zou kopen. De 3000 kWh wordt volgens de wet salderen verrekend tegen het verbruik dat op een ander moment plaatsvindt. Wij gaan voor deze berekening uit van een kWh prijs van € 0,20. Elektriciteitsbedrijven zitten rond de 8 cent. De conclusie is dat een systeem van rond de 18 panelen per jaar u € 800,- op elektra bespaard, en dat u netto € 80,- verdient aan uw productie. In totaal levert uw investering € 880,- per jaar op.

verbruik 4000
vermogen 5000
surplus 1000
25% 75%
2018 4000 0,2 200
0,2 600
800
1000 0,08 80
880
2021 25% 75%
4000 0,2 200
0,17 510
710
1000 0,17 170
880

Vanaf 2021

Vanaf 2021, volgens dit salderen nieuws, gaat er veel veranderen. Wat een elektra consument in zijn eigen woning aan elektra verbruikt, blijft buiten beschouwing. Daar heeft het net immers niets mee te maken. Maar voor de 75% die te veel wordt opgewekt, wordt straks niet meer gesaldeerd, maar een terugleversubsidie betaald door het Rijk. Die subsidie zal naar ieders inschatting een verlaging zijn van het huidige tarief. Niemand weet precies hoeveel dat moet worden. Ik ga voor de opbrengstberekening uit van € 0,17. Zoals te zien is in deze berekening betekent dat € 90,- minder in dit voorbeeld. Echter, het onderscheid tussen binnen en buiten het eigen verbruik zal als gevolg van de terugleversubsidie wegvallen. Wie nu dus een systeem neemt die eigenlijk iets te groot is, kan onder de nieuwe regeling net zoveel eraan verdienen, als tijdens salderen.

Triplesol’s advies nu luidt, als de middelen beschikbaar zijn, om gewoon het hele dak vol te leggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *