Saldering vanaf 2020

Saldering vanaf 2020 – er is nieuws

Eindelijk is daar nieuws over de saldering zoals deze vorm gaat krijgen vanaf 2020. Alles werd in een brief van 15-6 aan de kamer geschreven door Minister Wiebes. We wisten het allemaal al een beetje toen het Rregeerakkoord verscheen. Hierin werd gesproken over een terugleversubsidie die de plek in zou nemen van het salderen. Daar begint nu meer gestalte in te komen. In de brief staat omschreven wat de contouren van de terugleversubsidie worden – de opvolger van de saldering vanaf 2020. Daarnaast wordt beschreven wat het voorgenomen beleid wordt ten behoeve van de ondersteuning van energiecoöperaties, waaronder de toekomst van de postcoderoosregeling en een eventuele tegemoetkoming in de aanloopkosten. Tot slot worden mogelijkheden voor verbeteringen van de SDE+ besproken, vooral voor met zonne-energie opgewekte elektriciteit. Ik beperk mij in deze blog tot de uitwerking van het nieuwe beleid op de salderingswetgeving voor consumenten voor saldering vanaf 2020.

Hoe zit dat in elkaar?

De huidige salderingsregeling is voor burgers en bedrijven een aantrekkelijk instrument voor het stimuleren van hernieuwbare elektriciteitsproductie, meestal met behulp van zonnepanelen. De reden hiervoor is dat de regeling de terugverdientijd van de investering verlaagt. Even een korte uitleg over de werking van salderen: bij burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting wordt de zelf opgewekte elektriciteit die zij op het net invoeden in mindering gebracht op de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven deze kleinverbruikers geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en btw te betalen over dat in mindering gebrachte deel. Een terugverdientijd van 7 jaar is daarmee ook voor kleinere installaties reëel geworden. Het is het doel van de overheid om deze terugverdientijd te borgen met het nieuwe beleid, voor bestaande en nieuwe zonnepaneelbezitters. Echter, de politiek had dit onderwerp aangaande bepaalde overdenkingen.

Korte geschiedenis nieuw beleid saldering vanaf 2020

De salderingsregeling werd in 2016 voor het eerst geëvalueerd doordat toen al duidelijk werd dat overstimulering van zonne-energie al in het vizier was. Op 3 januari 2017 heeft Wiebes’ voorganger, voormalig Minister Kamp, de Kamer hierover geïnformeerd. Uit de evaluatie bleek dat de salderingsregeling een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de snelle groei van het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland. Uiteraard is de schatkist ook grote bedragen hierdoor misgelopen. In 2015 zou het Rijk een bedrag van rond de 60 miljoen zijn misgelopen hierdoor. Gezien de markt sindsdien een aantal keer is verdubbeld, kunt u het rekensommetje goed maken.

Welke richting gaat het op

In dit land hebben we de ambitie om iets te doen aan de CO2-uitstoot. Als eindstreep wordt 2050 vaak genoemd om klimaatneutraal te worden. Vanaf 2030 willen we al een 49% CO2-reductie doorvoeren. Het gaat snel met de ontwikkeling van de zonne-energie markt in Nederland. Vanaf 2030 wordt waarschijnlijk meer dan 6 GW aan zonnepanelen geplaatst. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Er wordt een stapje gezet in de richting van de nationale doelen op dit vlak. We zitten nu op 500.000 huishoudens in Nederland die gebruik maken van zonnepanelen. Dat betekent dat straks tussen de 1,5 en 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit op zullen gaan wekken met PV.

Voor meer informatie over de achtergrond van salderen leest u hier meer. Dit artikel over Saldering vanaf 2020 is in tweeën gesplitst. Het andere artikel vindt u hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *