24 Mei, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

De Nederlandse zonnepanelenmarkt is erg onderhevig aan de tendensen van de tijd. Over de jaren is er enorme druk ontstaan op de prijzen van installaties. Dit heeft onder andere te maken met zonnepaneleninkoopacties van gemeenten, de prijzenoorlog cultuur van de markt en ongecertificeerd arbeid in de sector.

De enorme groei die de sector in 2014 en 2015 doormaakte had voor een belangrijk deel te maken met dat de btw op de aankoopprijs van de installatie teruggevorderd kon worden van de Belastingdienst. Eerst moest daarvoor nog een Kamer van Koophandel nummer aangevraagd worden, maar tegenwoordig wordt dat gedaan met een belastingformulier. Voor de meeste mensen betekent dit een besparing van rond de 20% op de aankoopprijs.

Het goede nieuws is dat elk jaar de omzet stijgt. In 2014 groeide de sector van een omzet van € 1.825 miljoen naar een omzet van € 2.424 miljoen. Daarmee steeg de omzet van de installateurs en leveranciers 60% ten opzichte van het jaar ervoor. De werkgelegenheid steeg ook. Er kwamen zo’n 33% meer fte’s ten opzichte van 2013. Voor 2015 verwachten zonnepaneelinstallateurs een verdere omzetstijging.

Het slechte nieuws is dat de winstmarges steeds kleiner worden. Er is vooral druk op de materiaalprijzen. Ook leveranciers voelen zich genoodzaakt tegen lagere prijzen te verkopen. Gediplomeerde installateurs met gekeurde apparatuur concurreren met klusjesmannen. Momenteel wordt er geschat dat maar 47% van de zonnestroominstallateurs aan kwaliteitseisen voldoen. Wat dat betreft ziet de zonnepanelenmarkt er bijna hetzelfde uit als andere beroepsgebieden: er wordt tegen een lagere marge gewerkt om aan de slag te blijven en het niet te verliezen van de concurrentie. Om de tegenvallende winsten in de branche tegen te gaan zijn ideeën geopperd als 1) het aan banden leggen van de samenwerkingen van inkooporganisaties en de overheid; 2) het afschaffen van de importheffingen; 3) bepaalde kwaliteitseisen met bijbehorende keuringen en controles opstellen zodat vakmensen ertussenuit springen.

Zonder saldering wordt de investering voor de meeste mensen een stuk onaantrekkelijker. Het is daarom van cruciaal belang voor de zonnepaneelhandel in Nederland dat deze zoveel mogelijk ongewijzigd blijft. Vanaf 2017 gaat de regeling waarschijnlijk veranderd worden in een overgangsregeling. De gevolgen van een drastische wijziging in de stand van zaken zou de ontwikkeling van de markt in de kiem kunnen smoren.

De importheffing, zoals deze nu bestaat, heeft het mogelijk gemaakt budgetpanelen uit het Verre Oosten te weren. Grosso modo heeft dit ook betekend dat de panelen die hier geïnstalleerd worden in ieder geval van een bepaald niveau zijn. Het heeft er echter ook voor gezorgd dat een hoop mensen die actief geïnteresseerd waren in zonnepanelen van het idee afgezien hebben, omdat ze het budgettair niet aan konden. De markt heeft als gevolg een groei-impuls gemist.