24 Mei, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Zonnepanelen
Merken zonnepanelen Dunnefilm techniek Glass Afwijkende maten Gekleurde panelen Meeneembare zonnepanelen Zonneceldakpannen
Omvormer Montagemateriaal Pakketten Aansluiting op het lichtnetMPP-trackerBeschaduwingMonitoring Energie-opslag
Vraag gesprek aan

Gevel zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen ook vlak tegen een gevel aan gehangen worden. De opbrengst is dan wel lager natuurlijk, maar zeker met frameloze gevel zonnepanelen kan dat er erg strak uit komen te zien. Het plaatsen met gevel zonnepanelen - ook wel façade mounting - is echter wel een stuk gevaarlijker dan het gewoon plaatsen van zonnepanelen. Een paneel dat niet helemaal goed vastzit, valt namelijk zo naar beneden.

Alvorens gevel zonnepanelen toe wordt gepast, moet er een installatierapport worden opgesteld die de deugdelijkheid van het gebouw naloopt ten overstaan van de te plaatsen installatie. Er moet ook een risicoanalyse worden uitgevoerd ten behoeve van de veiligheid om het gebouw heen als gevolg van de installatie. Het is belangrijk daarin onderscheidt te maken tussen twee soorten façade mounting: 1) vertical glazing en 2) overhead glazing. Met het eerste wordt bedoeld dat de panelen direct tegen de muur aan gemonteerd worden. Bij overhead glazing komen de panelen onder een bepaalde hoek te staan en is het gebied daaronder voor voetgangers toegankelijk. Voordat de panelen kunnen worden toegepast, zouden ze eigenlijk getest moeten worden om te kijken hoe het glas versplintert op moment dat ze breken. Cruciaal is dat er geen grote stukken glas naar beneden kunnen vallen. Om hier achter te komen moet met de fabrikant van de te gebruiken panelen contact op worden genomen om te vragen naar de toepasbaarheid van hun panelen bij gevel zonnepanelen montagemateriaal.