19 Mei, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

KIA

 

De KIA, in tegenstelling tot de andere duurzame aftrekposten, is een algemene aftrekpost die niet beperkt is tot investeringen met een milieubesparend karakter.

Investering

Kleinschaligheidsaftrek

Niet meer dan € 2300,-

0%

€ 2301,- t/m € 55.745,-

28%

€ 55.746,- t/m € 103.231,-

€ 15.609,-

€ 103.232,- t/m € 309.693,-

€ 103.231,- verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231,-

Meer dan € 309.693,-

0%

 

De KIA wordt aangevraagd bij de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om de KIA over een ander boekjaar af te schrijven, zoals bij Vamil bijvoorbeeld wel kan.

KIA