27 Juni, 2022
Triplesol
KLACHTEN
   

Triplesol ontvangt niet graag klachten, maar mocht er iets mis zijn, dan willen wij hier meteen over weten. Stuurt u uw klacht naar klacht@triplesol.nl.

Wij onderscheiden twee verschillende klachten bij Triplesol:

  1. Particuliere klacht (voor de klant)

Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Triplesol, nadat u de gebreken hebt geconstateerd of ervan bewust had moeten zijn.

  1. Samenwerkingsklacht (voor de installateur)

Klachten over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Triplesol, nadat u de tekortkomingen hebt geconstateerd.

Vermeldt u in ieder geval in de onderwerpsregel of het om klachtsoort 1 of 2 gaat.

Bij Triplesol ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Triplesol binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.