27 Juni, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

SDE+

 

SDE+ is in het leven geroepen om de discrepantie tussen de meerkosten van het produceren van duurzame energie ten overstaan van fossiele brandstoffen-energie te overbruggen. SDE+ is een exploitatie subsidie. Met betrekking tot zonnepanelen betekent dit dat het erom gaat hoeveel u op gaat wekken.

De SDE+ regeling voor zonnepanelen heeft een aantal beperkende voorwaarden waardoor kleinere bedrijven zeker niet gebruik kunnen maken van de subsidie. De PV-installatie moet een minimaal vermogen van 15.000 kWh hebben en een grootverbruikersaansluiting, te weten 3 * 80 ampère. Als deze er niet al ligt, dan moet deze bij de netbeheerder aangevraagd worden. De kosten hiervan kunnen erg oplopen. Om een goede kans te maken dat uw SDE+ aanvraag succesvol is, moet uw project goed onderbouwd zijn, voorzien van een sterke haalbaarheidsstudie en de (eventuele) benodigde vergunningen. Ook al zit er in de SDE+ pot een budget van 3,5 miljard, moeten aanvragen op tijd worden ingediend om een teleurstelling te voorkomen.

 

Toekenning van de subsidie wordt gedaan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van het te ontvangen bedrag wordt bepaald met een ingewikkelde berekening en varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van de te overbruggen discrepantie met de productiekosten van fossiele brandstoffen.

Wie niet genoeg ruimte heeft om de installatie te plaatsen, mag dit op het land van de buurman doen. Er moet dan wel een verklaring worden meegestuurd dat deze zijn grond ter beschikking stelt. Als de installatie in een veld wordt geplaatst, dan moet er een omgevingsvergunning worden toegevoegd aan de aanvraag.

SDE+