27 Juni, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

Veilig installeren zonnepanelen

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal belangrijke voorschriften opgesteld voor het installeren op hoogte. Een belangrijk onderdeel hiervan is werken met valbeveiliging. Dit kan niet alleen levens redden, het voorkomt ook een torenhoge boete van € 9000,- van de Arbeidsinspectie.

Voordat de werkzaamheden überhaupt begonnen worden, moet het juiste arbeidsmiddel gekozen worden om de werklocatie te bereiken. Dat kan een ladder zijn, maar bij grote hoogte kan er bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een bouwlift om de panelen te vervoeren. Hierbij moet ook gedacht worden aan eventuele risico’s die kunnen ontstaan bij de noodzaak tot ontruiming.

Allereerst moeten de getroffen veiligheidsmiddelen afgestemd zijn op de aard van de te verrichten werkzaamheden. Ten tweede moeten ze de voorzienbare belastingen aankunnen. Tot slot moeten ze in zichzelf geen obstakel vormen bij een calamiteit.

Ter minimalisering van de aan de veiligheidsmiddelen verbonden risico’s moeten de nodige maatregelen genomen worden. Het betreft hier de valbeveiligingen. De inspectie maakt onderscheid tussen twee vormen van valbeveiliging: collectieve valbeveiliging en individuele valbeveiliging.

 

Bij collectieve valbeveiliging moet er gedacht worden aan een rek dat om een dak heen wordt geplaatst. Deze verhindert dat een dakwerker naar beneden kan vallen bij een misstap op het dak. Deze moet zowel bij een plat dak als bij een schuin dak worden aangebracht. Individuele valbeveiliging heeft het meeste weg van een klimgordel dat ook bij bergbeklimmen gebruikt wordt.

Het is bij collectieve valbeveiliging belangrijk dat de valbeveiliging alleen onderbroken wordt op de plek waar een ladder of trap staat. Mochten de werkzaamheden daarom vragen, en de valbeveiliging moet tijdelijk verwijderd worden, dan moet er een geschikte tussenoplossing gevonden worden die de installateurs’ veiligheid waarborgt, of de werkzaamheden moeten gestaakt worden tot de valbeveiliging weer op zijn plek is.

U hoeft niet om elk klein wissewasje een valbeveiliging aan te brengen. Als de werkzaamheid van een zeer tijdelijke aard is, mag u bijvoorbeeld even zonder valbeveiliging naar boven. Bij slecht weer is dit echter uitgesloten.