28 Juni, 2022
Triplesol

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

Woningcorporatie zonnepanelen

Woningcorporatie zonnepanelen kan op grote schaal. Een woningcorporatie moet met zijn tijd mee. Zonnepanelen zijn de toekomst. Een woningcorporatie kan hiermee zijn vooruitstrevendheid tonen.

Voor woningcorporaties zijn er interessante financieringsmogelijkheden. Een kort overzicht van de mogelijkheden:

Variant

Risico en rendement bij

Rendement voor huurder

Corporatie investeert vanuit eigen middelen (onderhoudsbegroting of investeringsbegroting)

Corporatie

Hoog

Corporatie investeert met externe financiering op projectniveau

Corporatie

Afhankelijk van constructie bank financiert min of meer 75% mogelijk kan een resolverend fonds het restant financieren

Financial lease: regulierbanken

Corporatie

Laag, fiscale voordelen kunnen wel verdisconteerd worden

Ontzorging: externe partij (energiebedrijf, grote installateur) investeert, financiert en verrekent kilowattuurprijs

Externe

Laag

Full operational lease: combinatie van financiële partij en installateur

Externe

Onbekend

Huurder investeert (kan alleen bij eengezinswoningen)

Huurder en eventueel corporatie (afhankelijk van afspraken rond overname bij mutatie)

Afhankelijk van slimme inkoop door huurder en restwaarde systeem bij mutatie.

Ontvang een gratis adviesrapport